برگزاری نشست تخصصی «مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن‌های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سوررئالیستی فرانسه»

1400/10/11   22:00

دوازدهمین نشست کرسی ترویجی با موضوع «مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن‌های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سوررئالیستی فرانسه» به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰، در سامانه سیباد برگزار شد.

برگزاری نشست تخصصی «مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن‌های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سوررئالیستی فرانسه»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، به نقل از معاونت پژوهشی دانشگاه_ دوازدهمین نشست کرسی ترویجی با موضوع «مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن‌های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سوررئالیستی فرانسه» به همت دانشکده هنر و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی 30: 19 برگزار شد.

در این نشست دکتر فرزاد معافی غفاری، عضو هیأت‌علمی دانشگاه سوره، به‌عنوان ارائه‌دهنده؛ دکتر شهاب‌الدین عادل، دانشیار دانشگاه هنر، به‌عنوان ناقد اول؛ دکتر کیارش زندی، استادیار دانشکده هنر دانشگاه سوره، به‌عنوان ناقد دوم و دکتر شکوفه ماسوری، عضو هیأت‌علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره، در جایگاه دبیر نشست حضور داشتند.

در آغار نشست دکتر ماسوری ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین، به معرفی سخنرانان و موضوع جلسه پرداخت سپس از دکتر معافی دعوت کر تا به بیان نظرات خود بپردازد.

دکتر معافی این‌طور آغاز کرد که هنر انیمیشن همچون بخش مهمی از سینما و تلویزیون برای رسیدن به سوژه و ایده همیشه وامدار ادبیات بوده است. در این مسیر برای درک اثر اقتباس‌شده، گذشته از عناصر هنری و زیبایی‌شناسی، دلایل اقتباس نیز اهمیت فراوانی دارد. وی ادامه داد: هدف اصلی این پژوهش شناخت چگونگی اقتباس و تحلیل انیمیشن‌های کوتاه کمپانی  تانت میو» بر اساس اشعار چهار شاعر برجسته (ژاک پرور، گیوم آپولینر، روبرت سنوس و پل الوار) که در سبک سوررئالیسم فرانسه شناخته‌شده هستند، است. در کنار هدف اصلی، اهداف فرعی مثل تلاش برای بیان دیدگاه‌های مختلف درباره‌ی شعر، معرفی اجمالی سبک سوررئال و شعر سوررئالیسم، روایت و روایتگری تصویری در انیمیشن، مطرح‌شده است.

معافی همچنین تشریح کرد که برای گردآوری داده‌ها علاوه بر استفاده از منابع مکتوب، از منابع غیرفارسی و ترجمه‌ی آن‌ها نیز بهره گرفته‌شده است. در نتیجه‌گیری، چگونگی اقتباس و نوع نگاه کارگردان، تکنیک‌های استفاده‌شده و زیبایی‌شناسی عناصر بصری آثار با مفهوم نوع روایت و ویژگی‌های ادبی اشعار اقتباس‌شده، موردنقد و تحلیل قرار گرفت.

دکتر معافی درنهایت توضیح داد: در این مقاله پس از ارائه مباحث نظری درباره اقتباس و اهمیت آن در سینما و انیمیشن، به مفهوم شعر، تعاریف مختلف آن و روایت و زبان سینما به‌اجمال پرداخته شد. در بخش دوم به دادائیسم و سوررئالیسم و اهمیت این سبک در نگاه به جهان و انسان، اهمیت ادبیات و به‌خصوص شعر در نگاه سوررئالیست‌ها و در بخش پایانی، به تحلیل چهار انیمیشن ساخته‌شده بر اساس چهار شاعری که ذکر شد پرداخته‌شده است.

در ادامه نشست دکتر عادل به بیان دیدگاه خود به‌عنوان ناقد پرداخت و بیان کرد: در دو نوع نگاه به ساختار این مقاله می‌پردازم. نگاه اول فرمی و شکلی که به خود مقاله باز‌می‌گردد و نگاه دوم محتوایی است.

عادل ادامه داد: اینکه اشعار و آراء شاعران را بررسی کنیم و به وجه سورئال آن بپردازیم مهم است اما در بخش اصلی باید خود انیمیشن را موردنقد قرارداد. مفاهیم درباره اقتباس و برداشت از اشعار شاعران فرانسوی نیز به‌طور کامل مطرح نشده است؛ اما ایده بسیار خوب و قابل دفاعی دارد.

دکتر کیارش زندی که سخنان خود را در تکمیل صحبت‌های دکتر عادل دانست گفت: باید به نکاتی از منظر انیمیشن اشاره کنم که مهم‌ترین آن پراکندگی‌های زیاد است که باعث می‌شود مقاله و کاراکترهای متعدد آن به نتیجه نرسند.

وی تشریح کرد: آنچه از دید یک انیماتور می‌پسندیدم که بهتر بود در این کار مطرح شود، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انیمیشن در اقتباس از اشعار است. خود انیمیشن شعر است و ظرفیت توجه بیشتری را دارد. زمانی که از چگونگی اقتباس انیمیشن‌های فرانسوی و آنچه در شعر دیده و به آن پرداخته‌اند و هر چیزی که ما به ازای آن در انیمیشن قرار داده‌اند، صحبت می‌کنیم نیاز به نتیجه‌گیری و طرح الگوی آن، همچنین ترتیب شرایط انجام آن داریم که در این مقاله جای خالی آن احساس می‌شود.

 


نشست تخصصی «مطالعه چگونگی اقتباس انیمیشن‌های کوتاه کمپانی «تانت میو» از اشعار سوررئالیستی فرانسه» دانشکده هنر معاونت پژوهشی دانشگاه سوره