اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته (بهمن‌ماه) سال تحصیلی 1400 دانشگاه سوره

1400/10/23   17:00

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره، زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته (بهمن‌ماه) سال 1400 دانشگاه را اعلام کرد.

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته (بهمن‌ماه) سال تحصیلی 1400 دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تقویم زمانی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی پیوسته (بهمن‌ماه) سال 1400 دانشگاه را منتشر کرد که به شرح ذیل است.

 

 

 


اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته (بهمن‌ماه) سال تحصیلی 1400 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره