دکتر عبدالکریم عطارزاده

عضو هیات علمی

کارشناسی : باستان‌شناسی و تاریخ هنر از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد : باستان‌شناسی دوره اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس (موضوع پایان‌نامه: آرایه‌های چوبی در معماری اسلامی دوره‌های زند و قاجار)

دکتری: باستان‌شناسی دوره اسلامی از دانشگاه تهران (موضوع رساله : تأثیرات انقلاب صنعتی بر صنایع‌دستی ایران بر اساس مقایسه تحليلي آثار )

درجه علمی: دانشیار

 1. تدریس "هنر در تمدن اسلامی 1 و 2" در دانشگاه هنر و دانشگاه سوره از 1375
 2. تدریس "هنر در تاریخ 1 و 2" در دانشگاه هنر و دانشگاه سوره از 1376
 3. تدریس "آشنایی با هنرهای سنتی" در دانشگاه سوره از 1380
 4. تدریس "آشنایی با هنرهای اسلامی" در دانشگاه سوره، دانشگاه تهران و مرکز علمی-کاربردی از 1380
 5. تدریس "مبانی هنرهای اسلامی" در دانشگاه سوره از 1381
 6. تدریس "آشنایی با هنر اسلامی ایران" در دانشگاه سوره و دانشگاه تهران از 1382
 7. تدریس "آشنایی با معماری و هنر اسلامی" در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد از 1387
 8. تدریس "آشنایی با متون کهن در هنرهای سنتی ایران" در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سوره از 1389
 9.  تدریس "حکمت هنر اسلامی" مقطع کارشناسی ارشد معماری، نقاشی و هنر اسلامی دانشگاه سوره از 1390
 10. تدریس درس "تاریخ هنر جهان" در مقطع کارشناسی معماری دانشگاه سوره  از 1390
 11. تدريس "مطالعات تطبيقي هنر اسلامي 1 و 2" در دانشگاه سوره در مقطع ارشد هنر اسلامي از 1392
 12. تدریس "تاریخ هنر ایران" در مقطع کارشناسی ارشد بنیاد ایران‌شناسی
 13. تدریس "سمینار و مقاله" در مقطع کارشناسی ارشد صنایع‌دستی و هنر اسلامی دانشگاه سوره از 1391
 14. تدریس "کارگاه پژوهش‌های تطبیقی" در مقطع ارشد گروه صنایع‌دستی دانشگاه سوره از 1392
 15. تدریس "روش تحقیق" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه سوره
 16. تدریس "تاریخ هنر اسلامی" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه سوره

سوابق پژوهشی: (عضو هیأت علمی پژوهشی (پاره‌وقت) بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی از 1383 تا 1395)

 1. "دایرة‌المعارف خانه‌های تاریخی" (بخش‌های استان‌های تهران و فارس)، حوزه هنری، 1386
 2. "چهل در فرهنگ و تمدن اسلامی" (بخش‌های چهل‌ستون اصفهان و چهل‌ستون کابل)، بنیاد دایرة‌المعارف جهان اسلام،  سال 1389
 3. "دایرة‌المعارف سکه‌های ایران" (بخش کلیات هنری سکه‌ها)، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1395
 4. "تاريخ هنر در تمدن اسلامی ( هنرهاي صناعي )"، سازمان سمت، 1396
 5. "تاریخ طلسم و تعویذ در ایران" ( تبدیل پایان‌نامه با راهنمایی این‌جانب به کتاب)، 1396
 6. "متون کهن و هنرهای سنتی ایران"، تهران، انتشارات سایبان هنر، 1397
 7. " گفتارهایی در تعریف و تاریخ هنر و هنر اسلامی"، تهران، انتشارات سایبان هنر، 1397
 8.  ترجمه کتاب "قالیچه‌های امروزی مشرق زمین"، سازمان سمت ( در دست چاپ)

"نقش انقلاب صنعتي در صنایع‌دستی ايران" ، مجله علمي پژوهشي مطالعات تاريخ اسلام، 1391

"مقایسه ساختار و اجزاء ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار"، پژوهش‌نامه تاریخ تمدن اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1392 (مشترک)

"واکاوی زمینه‌های مطالعه صنایع‌دستی در متون کهن دوره اسلامی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی نگره، بهار 1396، شمارة 41

 "مقدمه‌ای بر گونه‌ها و انگیزه‌های رقم زنی هنرمندان دورة اسلامی بر صنایع‌دستی"، فصلنامة علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، 1396

"نمود مفاهیم اسلامی در تزیینات ضریح"، فصلنامة علمی پژوهشی الهیات هنر، 1396 (مشترک)

"بررسی تطبیقی شیوه‌های خوشنویسی در نسخ خطی شاهنامه‌های رشیدا و داوری"، نشریة علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، دانشگاه اصفهان، 1397(مشترک)

"کاربرد و نقوش و ریس در گذار از کوچ‌نشینی به یکجانشینی"، نامة انسان‌شناسی، 1397 (مشترک)

"تحلیل شکلی کتیبه‌های نستعلیق محمدابراهیم تهرانی در حرم امام‌زاده حمزه (ع)"، فصلنامة علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1397(مشترک)

"سیر تحول هنرهای صناعی فلزی در دورة متأخر بر اساس مقایسه آثار"، فصلنامه مطالعات باستان‌شناسی دانشگاه تهران، دوره 12، شماره 3، پاییز 1399

" نگرشی تحلیلی بر بهرهگیری از ‌‌‌‌‌‌هنرهای­ سنتی در مجموعه انیمیشن جوانمردان"، رهپویه هنرهای تجسمی، دوره 3، شماره 8، پاییز 1399

تحلیل نقاشی لاکی دوره قاجار بر اساس آثار موجود در کاخ-موزه گلستان"، رهپویه هنرهای تجسمی، دوره جدید، شماره 1، زمستان 1397

 "کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جامه‌ای جادو پزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران"، مجله تاریخ پزشکی، دوره 11، شماره 38، بهار 1398

 

“Artistic Attitude on the Instrutment of Medicine in Iran During the Qajar Dynasty with Emphasis on Metalworks in Tehran Museums”, Journal of International Medicine, December 2019, Vol. 7, No. 4.

"نگرشی تطبیقی به ارتباط متن و زبان تصویری دست در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی" ، دو فصلنامه مطالعات تطبیقی هنر اصفهان، دوره 10، شماره 20، بهمن 1399ش

 1. "جوسق‌الخاقانی" (کاخی از خلفای عباسی)
 2. "جهاز محل" (کاخی در مالدوی هند از دوره اسلامی)
 3. "چهارباغ" (معنی و مفهوم و ساختار آن در جهان اسلام)
 4. "چهل‌ستون اصفهان" (معرفی کاخ دوره صفوی)
 5. "چهل‌ستون کابل" (معرفی کاخی با این نام در کابلِ افغانستان)
 6. "حافظیه" (معرفی معماری و تاریخچة مقبره حافظ)
 7. "حصن‌الاکراد" (قلعه‌ای در سوریه، معرفی معماری و تزیینات)
 8. "قلعه حلب "(در شهر حلب سوریه، معرفی معماری و تزیینات)
 9. "مسجد و مقبره حموده پاشا" (در سوریه، معرفی معماری و تزیینات)
 10. "حوض و حوض‌خانه" (معرفی طرح‌ها، ساختارها و تزیینات در جهان اسلام)
 11. " خاتم- خاتم‌کاری" (از تعریف تا تاریخ و ساختار در جهان اسلام)
 12. "خانه‌سازی در امارات متحده عربی" (تاریخچه، معماری و تزیین)
 13. "خانه‌سازی در لبنان" (تاریخچه، معماری و تزیین)
 14. "خانه‌سازی درآسیای مرکزی" (تاریخچه، معماری و تزیین)
 15. "خانه‌های مسلمانان در چین" (طرح و ساختار)
 16. "خُوَرَنق" ( کاخی از دورة ساسانی در شهر حیره، نزدیک بغداد)
 17. " خرقان، برج" (معماری و تزیینات)
 18. "مسجد جامع دزفول" (طرح و ساختار و تزیینات)
 19. "دیرالجاثلیق" (ویرانه‌های صومعه‌ای در کنار بغداد)
 20. "شمعدان" (تاریخ، ساختار و هنرنمایی در جهان اسلام)
 21. " در و درسازی" در جهان اسلام (تاریخچه، ساختار، تزیینات و معنا)
 22. "برج رسکت" (از ساختار تا تزیین)
 23. "خانه‌سازی در قطر" (تاریخچه، طرح و ساختار)
 24. "خانه‌سازی در اردن" (از ابتدا تا دوره معاصر)
 25. "خربةالبیضا" (کاخی اموی در سوریه)
 26. "خربةالمفجر" (کاخی اموی در اردن)
 27. "خربةالمنیه" (قصری اموی در فلسطین اشغالی)
 28. "محمدتقي ذوفن" (معرفي و نقد و تحليل آثار، مقاله مشترك)
 29.  "محمود دهنوي" (معرفي و نقد و تحليل آثار، مقاله مشترك)
 30. "رسام عرب زاده" (معرفي و نقد و تحليل آثار، مقاله مشترك)
 31. ،"خيرالدين معمار" (معرفي و نقد آثار استاد دوره عثماني)
 32. "بقعه دوازده امام" ( معرفي بنايی در يزد)
 33. " مسجد درويش پاشا" ( بنايي عثماني در دمشق)
 34. "جواد رستم‌شيرازي" (معرفي و نقد آثار نگارگر معاصر)
 35. "دولمه‌باغچه سراي" ( كاخي از عثمانيان در استانبول)
 36.  "داوود آغا" (معماری از دوره عثمانی در ترکیه)
 37.  "مدرسه ركنيه" ( بنایی در یزد)
 38.  "مسجد سپه‌سالار تهران" (تاريخ و ساختار معماري، مقاله مشترك)
 39.  وضعيت "سفالگري معاصر سرزمین‌های جهان اسلام"
 40. " دالغيچ احمد آغا" (معرفي و بررسي آثار معمار دوره عثماني)
 41.  "رباط سوسه" (پايگاه نظامي و امنيتي در تونس. معماري، تزيينات و تاريخ)
 42.  "مسجد جامع كبير سوسه" در تونس ( معماري و تزيينات و تاريخ)
 43. "سلجوقيان تركيه" ( هنر و معماري)
 44. "سنگاب" در جهان اسلام ( از ساختار تا تزيينات و فرهنگ ، مقاله مشترك)
 45. "شمسه "( به‌کارگیری نقش شمسه در هنر جهان اسلام)
 46. تپه شهداد کرمان (سابقه و آثار باستانی)

"مرصع‌کاری"، جلد پانزدهم

"مهرسازی"، جلد پانزدهم

احمد نیریزی خوشنویس

نقالی و مناقب خوانی در ایران

نقاره‌زنی و نوبت خوانی در ایران

 1. "کاخ ساسانی خورنق از افسانه تا واقعیت"، مجله رهپویه هنر، شماره 1 -1385
 2. "مقدمه‌ای بر تاریخچه گردآوری آثار اسلامی و مجموعه‌داری در سرزمین‌های اسلامی، اروپا و آمریکا"، رهپویه هنر، شماره 9، تابستان 1388
 3. "ویژگی‌های کلی قاب آیینه‌های دوره قاجار با معرفی نمونه‌های موجود در چند موزه کشور" ، مجله رهپویه هنر، دوره سوم، شماره 13، تابستان1389
 4. "قداست هنر نگارگری"، هم‌اندیشی مبانی هنرهای سنتی، فرهنگستان هنر، سال 1385
 5. "بررسی تطبیقی کاخ‌های چهل‌ستون‌های قزوین و اصفهان"، کنگره بین‌المللی قزوین عصر صفوی، اردیبهشت 1386، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین
 6. "مطالعه تطبیقی پوشش زنان در چهار نگاره از شاهنامه‌های دوره صفوی، دیدار زال و رودابه"، مجله بین‌المللی مطالعات ایرانی-اسلامی (1399)
 7.  ارایه مقاله "چهل‌ستون اصفهان از روزنی دیگر"، مجموعه مقالات معماری و شهرسازی، گردهمایی مکتب اصفهان، نشر فرهنگستان هنر، 1387
 8. "خطوط کوفی مساجد تاریخی قزوین"، اولین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر، دانشگاه بیرجند
 9. "بررسی تزیینات درها و روزن‌های چوبی در معماری دوره قاجاریه"، همایش فرهنگ و هنر قاجار، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، سال 1389
 10.  "سلسله‌مراتب فضایی، حرمت و محرمیت در خانه‌سازی جهان اسلام"، همایش معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، سال 1389
 11.  "تأثیر انقلاب صنعتی بر نقاشی ایران بر اساس مقایسه آثار" ، هشتمین دوسالانه نگارگری ایران، سال1390
 12.  "هنر، پیام‌نگار اندیشه‌ها و اهداف اسلامی"، همایش هنر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 13.  "تأثیر انقلاب صنعتي بر نقاشي دوره قاجار"، همايش دو‌سالانه ملي هنرهاي تجسمي ايران، تهران، فرهنگستان هنر
 14.  "مستند نگاری و تحلیل ساختاری تزیینات بقعه‌های زنانه در استان تهران"، رشد آموزش هنر،    1396 ( مشترک)
 15.  "تاريخ هنر ايران در گذار از باستان‌شناسي تا پژوهش هنر"، همايش آسيب‌شناسي وضعيت تاريخ‌نگاري هنر ايران، فرهنگستان هنر، 1392
 16.  "مطالعة تاریخی مجسمه‌های شهری تهران در دورة قاجار"، مجموعه مقالات کنگرة بین‌المللی عمران، معماری و توسعة شهری، دانشگاه شهید بهشتی، 1394(مشترک)
 17.  "نگرشی تطبیقی به معنای صُفّه در دورة غزنوی بر اساس متن تاریخ بیهقی"، فصلنامة پاژ، سال ششم، شمارة دوم، تابستان 1396
 18.  "بررسی کتاب‌آرایی نسخه‌ای آموزشی از دورة قاجار در کتاب الف‌وبای مصور فارسی" (مشترک)، فصلنامة هنرنامة ایران، سال یکم، شمارة اول، زمستان 1396
 19.  "مطالعة تحلیلی آثار موجود در موزة نقاشی پشت شیشة تهران"، (مشترک) رهپویة هنر، 1396
 20.  "تأملی در معنی و گسترة خلعت در دورة غزنوی بر اساس متن تاریخ بیهقی"، فصلنامة پاژ، سال هفتم، شمارة دوم، تابستان 1397 (شمارة پیاپی، 30)
 21.  "مبانی و پایه‌های شکل‌گیری هنر در دورة اولیة اسلامی و تأثیر آن در تمدن سازی پسین مسلمانان ( تغییر، تحریم، ابداع و سازگاری)"، وبینار بین‌المللی بررسی نقش ادبیات، فرهنگ و علوم انسانی در تمدن سازی، 1399- 1400
 1. نماینده علمی دانشگاه سوره در اجرای طرح "بررسی شیوه‌های طراحی در منطقه قم" با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
 2. نماینده علمی دانشگاه سوره برای اجرای طرح "بررسی شیوه‌های طراحی در منطقه گلستان" با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
 3. نماینده علمی دانشگاه سوره برای اجرای طرح "بررسی شیوه‌های طراحی در منطقه سمنان" با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال 1380
 4. نماینده علمی دانشگاه سوره برای اجرای طرح "بررسی شیوه‌های طراحی در منطقه قم" با مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران در سال

 ده‌ها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه سوره و سایر دانشگاه‌ها و داوری ده‌ها مقاله از فصلنامه‌ها و مجلات علمی پژوهشی، و کتاب‌هایی ازجمله: ارزیابی و داوری کتاب هنرهای اسلامی موزة هنر لس‌آنجلس به زبان انگلیسی برای جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1395، ارزیابی و داوری کتاب فرش‌های اسلامی چگونه مطالعه می‌شوند، به زبان انگلیسی برای جایزة جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1394، سخنرانی‌های علمی ازجمله: سخنران و عضو هیأت‌رییسه همایش مراغه درگذر زمان در مراغه، 1390، و عضو گروه تدوین کتاب مبنایی هنر اسلامی از طرف سازمان سمت، 1389

 1. نگاهی اجمالی به حرمت و قداست در هنر اسلامی
 2. نقاشی روی شیشه با معرفی استاد مهرآوری
 3. آداب‌ورسوم در هنرهای سنتی
 4. مقبره تاج‌محل، آنجا که عشق جاودانه می‌شود
 5. زیبای مقدس، خاتم‌کاری با معرفی استاد محمدهادی گلریز خاتمی
 6. تراش شیشه، هنر دیروز برای مشتاقان امروز با معرفی استاد پرویز قلی زاده
 7. معبد چغازنبیل، نشانه دین‌باوری ایرانیان باستان
 8. هنرهای سنتی چیست؟ صنایع‌دستی کدام است؟
 9. با باستان‌شناسی بیشتر آشنا شویم
 10.   نقاشی روی چوب میراثی برای تزیینات امروز
 11.   تپه سیلک مأمن ایرانیان قدیم
 12.   دست‌ابزارهای آدمی از آغاز تا بعد
 13.   اهرام ثلاثه، قله‌هایی به بلندای خورشید
 14.   شکوه تخت جمشید
 15.   هفت اثر ایرانی ثبت‌شده بین‌المللی
 16.   درباره میراث فرهنگی
 17.   امت واحده و هنرمسلمانان
 18.   تابلوی خاطرات پیشینیان
 19.   تاریخ هنرهای سنتی
 20.   اعتبار تاریخی صنایع‌دستی
 21.   صنایع‌دستی را دریابید
 1. برگزاری مراسم روز جهانی صنایع‌دستی در دانشگاه سوره در سال‌های 1378-1379-1380
 2. گذراندن کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی در سال 1386
 3. گذراندن کارگاه‌های طراحی سنتی و تذهیب
 4. کسب عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه سوره در سال 1389
 5. مسئول انتخاب برجستگان صنایع‌دستی از طرف حوزه هنری
 6.  شركت در نمايشگاه آثار هنري اعضاي هيأت علمي دانشگاه سوره 1391
 7.  سخنراني در همايش آسيب‌شناسي تاريخ هنر اسلامي
 8.  شركت در نمايشگاه آثار هنري – علمي – فرهنگي استادان دانشگاه سوره در موزه امام علي (ع)
 1. مدیر گروه صنایع‌دستی دانشگاه سوره از سال 1375 تا 1379
 2. معاون آموزشی دانشگاه سوره از سال 1379تا1382
 3. مدیر گروه مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه سوره سال1382  
 4. مسئول شاخه باستان‌شناسی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا 1395
 5. مسئول شاخه صنایع‌دستی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا 1395
 6. مسئول شاخه معماری عمومی دانشنامه جهان اسلام از سال 1384 تا 1393
 7. مدیر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره از سال1387 تا 1388
 8. معاون آموزشی دانشگاه سوره از سال 1388 تا اردیبهشت 1400
 9. سرپرست دانشکده معماری در سال 1393-1394

نقد و تحلیل پایان نامه های کاربردی گروه صنایع دستی و هنر اسلامی دهه 1390 خورشیدی از منظر کارآفرینی

تاریخ هنرهای چوبی ایران