منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره_ دفتر مشاوره و روانشناسی دانشگاه سوره از اواخر دهه ۸۰ کار خود را آغاز کرد و هدف آن کمک کردن به دانشجویانی بوده که مشکلات و مسائل روانشناسی، روانشناختی و حتی اختلافات خانوادگی را مدنظر قرار داده و سعی کرده مشکلات دانشجویان را به نوعی برطرف کند تا در روند تحصیل خود بهبود داشته باشند. همچنین، در مواقعی که نیاز است با خانواده دانشجویان صحبت شده و بهطور ریشهای، سیستمی و اساسی به مشکل دانشجویان پرداخته شده و خانوادهها نیز در این زمینه به نحوی تلاش کردند که همگام با دفتر مشاوره و روانشناسی، مشکل فرزندان خود را پیگیری کنند و به آنان کمک کنند که هر چه بهتر بتوانند به ادامه تحصیل خود بپردازند.

دانشگاه سوره علاوه بر توزیع و نشر دانش آکادمیک و همچنین ارتقاء سطح علمی دانشجویان خود نسبت به علوم مختلف؛ در تلاش است تا با ارائه خدمات مشاورهای و روانشناسی به حفظ سلامت فکری و روحی دانشجویان کمک کرده و با برنامهریزی در این زمینه، گامی مؤثر بردارد.

خانم احمدی کارشناس امور مشاوره و خدمات روانشناسی دانشگاه سوره در گفتوگو با واحد روابط عمومی دانشگاه، ضمن اشاره به نحوه ارائه خدمات مشاوره دانشجویی، درباره برگزاری جلسات مشاوره در دوران کرونا گفت: وجود شرایط کرونایی و اینکه جلسات مشاوره به صورت غیرحضوری برگزار میشود، فرصت را به گونهای فراهم کرده که حتی در ایامی خارج از روزهای کاری یعنی خارج از شنبه تا چهارشنبه نیز بتوانیم مشاوره داشته باشیم. همچنین، برخی از استادان قبول کردند حتی پنجشنبه و جمعه نیز برای دانشجویان زمان بگذارند و مشاوره را انجام دهند. وی افزود: در حال حاضر در تمام روزهای هفته به استثناء روزهای سهشنبه مشاوره صورت میگیرد. به طور میانگین هر هفته حدود ۵۵ نفر از خدمات مشاورهای دانشگاه استفاده میکنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۱۶۰۰ جلسه مشاوره برگزار شده است.

احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: جلسات مشاوره تا پیش از همهگیری کرونا به شکلی بود که دانشجویان در دفتر مشاوره روانشناسی که واقع در طبقه ششم ساختمان مرکزی دانشگاه است، حضور پیدا میکردند. البته با تعیین وقت قبلی که از طریق کارشناس به آنان داده میشد و مشاوره به صورت حضوری و رودررو با اساتید روانشناس برگزار میشد و داخل یک پروندهای که از گذشته در اختیار اساتید قرار میدادیم، اطلاعات دانشجو و روند درمان وی در آن یادداشت میشد.

وی گفت: پس از آغاز بیماری کرونا از لحاظ اینکه اولویت برای ما سلامت دانشجویان بود و به جهت اینکه به حفظ شیوهنامههای بهداشتی مقید بودیم؛ به همین دلیل تمام مشاورهها از بهمنماه سال ۹۸ تا به امروز به صورت تماس صوتی یا تصویری از طریق پیامرسانها بوده که کارشناس دفتر مشاوره پس از هماهنگیهای لازم که با درمانجو و استاد مشاور انجام میدهد؛ لیست را برای استاد ارسال میکند و استاد بر اساس لیست و شماره تلفن همراه دانشجو با آن تماس میگیرد و سپس مشاوره انجام میشود. مشاورهها همیشه به شکل رایگان بوده و مدت مشاوره ۴۰ تا ۴۵ دقیقه است و زمانی که دانشجو درخواست داشته باشد و یا استاد مشاور تشخیص میدهد که دانشجو نیاز به مشاوره دارد، این مشاورهها ادامه پیدا کرده و در هر هفته به این شکل تکرار میشود.

 احمدی در خصوص تعداد مشاوران دانشگاه سوره و تخصصشان در این زمینه عنوان کرد: در حال حاضر سه استاد مشاور و روانشناس با دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی دانشگاه سوره همکاری داشته و مشغول فعالیت هستند که یکی از اساتید دکترای روانشناسی بالینی دارند و دو استاد دیگر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستند. حیطه کاری و تخصصشان نیز اختلالات نوجوانان و جوانان، مشاورههای فردی، مشاورههای زوج، مشاوره پیش از ازدواج و مسائل خانوادگی است.

وی به بیان عمدهترین مشکل و اختلال درمانجویان پرداخت و گفت: کارشناس دفتر مشاوره به طور دورهای گزارشی از عملکرد دفتر مشاوره تهیه میکند که در آن گزارش عمدهترین مسائلی که دانشجویان درخواست مشاوره داشتند، به تفکیک جنسیت و به تفکیک دانشکدهها به شکل آماری تهیه میشود و بر این اساس پس از آمارگیری به این نتیجه رسیده شده که اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی بیشترین و عمدهترین مشکلات درمانجویان بوده و پس از آن مسائل مربوط به افسردگی و بعد عزتنفس و مشکلات خانوادگی و در آخر وسواس فکری، عمدهترین دلیل درخواست مشاوره درمانجویان بوده است. همچنین بیشترین درخواست مشاوره نیز قطعاً به دلیل اینکه دانشکده هنر بیشترین تعداد دانشجو را داراست، از طرف دانشکده هنر با ۶۵ درصد درخواست مشاوره بوده است.

سپس احمدی درباره چگونگی سنجش میزان اثربخشی درمانها اذعان کرد: میزان اثربخشی این جلسات مشاوره نیز از طریق پیگیریهای مداوم درمانجویان که از کارشناسان دفتر مشاوره پیگیر هستند که آیا این هفته نیز جلسه برای آنان برگزار میشود یا خیر و همینطور خانوادههایشان نیز پیگیر این قضیه هستند که آیا فرزندانشان در جلسات مشاوره شرکت میکنند میتوان به آن دست پیدا کرد.

وی اضافه کرد: کارشناس دفتر مشاوره از استاد مشاور در رابطه با همکاری و روند درمان درمانجو سؤال می‌کند و استاد نیز با کارشناس مطرح میکند که به طور مثال این فرد به خوبی روند درمان را طی میکند و خودش ساعی و کوشا بوده و به دنبال این است که هرچه زودتر مشکل برطرف شود. بعلاوه، از طریق نظراتی که کارشناس دفتر مشاوره از دانشجو جویا میشود میتوان به اثربخشی این جلسات پی برد. احمدی در این باره افزود: در صورتی که به هر دلیلی درمانجو خواستار قطع ادامه جلسات مشاوره باشد، پس از آنکه کارشناس دلیل را جویا میشود از او میخواهد اگر عدم ادامه جلسات مشاوره به دلیل اینکه نتوانسته با استاد مشاور رابطه خوبی برقرار کند، در این صورت کارشناس این اختیار را دارد که به درمانجو اطلاع دهد که میتواند استاد مشاور خود را تغییر دهد و با استاد دیگری به مشاوره ادامه دهد. در بیشتر مواقع درمانجو میگوید عدم ادامه مشاوره به این دلیل است که مشکل رفع شده و نیازی به ادامه جلسات نیست.

خانم احمدی درمورد شیوه معرفی دفتر مشاوره روانشناسی به دانشجویان به خصوص در ایام کرونا گفت: در رابطه با معرفی دفتر مشاوره، اقدامات زیادی صورت گرفت. از جمله اینکه بارها در سایت دانشگاه سوره اطلاعرسانی انجام شده و کارشناس دفتر مشاوره کانالی را ایجاد کرده که دانشجویان ورودی جدید در آن عضو هستند و حتی دوستان خود را به آن کانال عضو میکنند و از این طریق از وبینارهایی که قرار است در آنجا برگزار شود مطلع میشوند و ساعت و روزهای کاری اساتید در آن بارگذاری میشود.

وی در ادامه مطرح کرد: در آبانماه ۱۳۹۸ بروشورهایی در اختیار مدیران گروه قرار داده شد که آن را به دست دانشجویان خود برسانند. ضمن اینکه معرفی کوتاهی از دفتر مشاوره انجام میشود. در داخل آن بروشور تمام اقدامات و خدماتی که دفتر مشاوره انجام میدهد لحاظ شده بود. از اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۰ با ۳۶۸ نفر از دانشجویان نیمسال اول ۹۹ _ ۱۴۰۰ به صورت تلفنی از طرف کارشناس دفتر مشاوره صحبت شد. ضمن اینکه با توجه به شرایط سخت کرونایی از دانشجویان دلجویی کنیم و درباره شرایطشان از آنها سؤال میکردیم که در این راستا با ۱۹۸ نفر از دانشجویان دانشکده هنر، 93 نفر از دانشجویان دانشکده معماری و ۷۷ نفر از دانشجویان دانشکده فرهنگ و ارتباطات صحبت شد و بسیاری از افراد از دفتر مشاوره اطلاع نداشتند؛ علیرغم این‌که اطلاعرسانی زیادی شده بود، اما این شیوه باعث شد که جذب پذیرش از طرف دفتر مشاوره برای درمانجویان صورت بگیرد.

احمدی در رابطه با وبینارها و کارگاههای آموزشی اجراشده در ایام کرونایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارگاههای آموزشی روانشناسی به شکل وبینار و مجازی برگزار شده که شش کارگاه در سال 99 و شش کارگاه نیز در سال ۱۴۰۰ برگزار شده که عنوانهای آن شامل شناخت استرس و اضطراب و راههای مقابله با آنها، مهارت تعامل در خانواده، چگونگی رشد اخلاقی در خانواده با رویکرد سیستمی، ارتباط مؤثر دانشجویان، مهارتهای زندگی ویژهی دانشجویان در دوران کرونا و انطباق با آنها، موانع ارتباطی، مدیریت ارتباط و جرأتورزی در سال ۹۹ برگزار شد و در سال ۱۴۰۰ نیز کارگاههای چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم، رمز موفقیت با هوش هیجانی و اجتماعی، راهکارهای ایجاد تعادل میان کار، تحصیل و زندگی، مهارت خودسازی با تکنیکهای هیپنوتیزمی و عزتنفس و راههای افزایش آن برگزار شد.

در ادامه، خانم احمدی در خصوص چگونگی سنجش میزان رضایت درمانجویان از جلسات مشاوره دانشجویی خاطرنشان کرد: کارشناس دفتر مشاوره به جهت اینکه از میزان رضایت درمانجویان از جلسات مشاوره اطلاع پیدا کند؛ پس از گذشت حدود شش جلسه از مشاوره از درمانجویان سؤال میکند که میزان رضایتشان از استاد مشاور چه اندازه بوده و باید از صفر تا بیست به استاد نمره بدهند و دلیل این نمره را نیز از آنها جویا میشود. البته این اطمینان را به آنها میدهد که به طور کامل نظرات محرمانه است و صرفاً به منظور گرفتن بازخورد بوده و پس از جمعبندی این بازخوردها به شکل محرمانه و بدون اینکه نامی از دانشجو برده شود، به اطلاعات اساتید میرسد و برای اینکه کیفیت مشاورهها افزایش پیدا کند این اقدامات صورت میگیرد. وی افزود: پس از نظرسنجیهای اخیر که از استادان و درمانجویان گرفته شد؛ نمره کسبشده از ارزیابی اساتید، نمره رضایتبخشی است و این ویژگی را دارد که ما نقاط قوت و ضعف اساتید را به آنان متذکر میشویم و مسلماً در بهبود کیفیت و روند درمان مؤثر خواهد بود.

 احمدی در پایان سخنان خود تصریح کرد: دفتر مشاوره دانشگاه سوره، پایش سلامت روان را نیز برای دانشجویان ورودی جدید انجام میدهد. به این شکل که همزمان با ورود دانشجویان به دانشگاه و پس از انجام مراحل ثبتنام میبایست وارد سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) شوند و در آن بستر تعدادی سؤال که در رابطه با مسائل روانشناسی است را پاسخ دهند و سپس این موارد به صورت سیستمی بررسی شده و نمرهای در نظر گرفته میشود و با توجه به کدی که وزارت علوم در اختیار دفتر مشاوره روانشناسی قرار داده آنها بررسی میشود و به دانشجویانی که به نظر میرسد دچار مشکل هستند از آنها دعوت میشود تا با اساتید حاضر در جلسات مشاوره ارتباط پیدا کنند و مشکلشان حل شود. به این ترتیب دانشجویانی که در معرض مشکلات جدی هستند شناسایی شده و روند درمان آنها آغاز میشود.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهآنچه در دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه سوره می‌گذرد

نظر خود را بنویسید