منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه سوره نمایشگاه یک روزه درس عکاسی و رسانه‌های بصری دانشجویان ارشد در نگارخانه آیه دانشگاه سوره برگزار شد. در این نمایشگاه دانشجویان آثار خود را در نگارخانه آیه به نمایش گذاشته و درباره ایده و روند ساخت کارهای خود توضیح می‌دهند.

دکتر آقایی مدرس درس عکاسی و رسانه‌های بصری نیز درخصوص هریک از آثار دانشجویان ارائه نظر کرد. وی با اشاره به اینکه آثار دانشجویان در حد مطلوب و قابل قبول بود افزود: با انتظاری که از دانشجویان ارشد می‌رود سطح ایده پردازی می‌توانست قدری بهتر از این باشد؛ اگرچه با توجه به غیرحضوری بودن کلاس‌های این ترم هنوز هم در سطح قابل قبول است. 

 

مدیر گروه عکاسی دانشگاه سوره نیز درباره کیفیت پروژه‌های دانشجویان گفت: درس عکاسی و رسانه‌های بصری قرار است درکنار هنر عکاسی از یک مدیای دیگری نیز استفاده کند تا هنرمند یا دانشجو در القای مفهوم ذهنی و ایده‌اش آزادی عمل بیشتری داشه باشد. به عنوان مثال در بعضی از کارهای دانشجویان در نمایشگاه امروز، از موسیقی درکنار عکس خود استفاده کردند تا به خلق مفهوم جدیدتری برسند.

دکتر کامران شریفی کیفیت نمایشگاه امروز دانشجویان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اگر دانشجویان بیشتر از این در دانشگاه حضور داشتند و کلاس‌ها حضوری بود، با شناختی که از محیط دانشکده کسب می‌کردند، از سایر فضاهای آن بهتر استفاده می‌کردند که این به دلیل غیرحضوری بودن کلاس‌های ترم گذشته بوده و ما امیدواریم در سال آینده نتایج بهتری را از کلاس‌های حضوری ببینیم. 

 

 

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهژوژمان درس عکاسی و رسانه‌های بصریبرگزار شد

نظر خود را بنویسید