منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه سوره کتاب جدید دکتر ساغر کریمی مدرس مدعو گروه صنایع‌دستی و هنر اسلامی باعنوان «درآمدی بر یادگیری پایدار در آموزش صنایع‌دستی» چاپ و منتشر شد.

کتاب درآمدی بر یادگیری پایدار در آموزش صنایع‌دستی، کتابی است با رویکرد آموزشی که برخلاف سنت رایج در کتب حوزه صنایع پیش از آنکه به  صنایع‌دستی بپردازد، به آموزش و مهم‌ترین رویکرد و هدف آموزشی  در جهان امروز یعنی، آموزش برای توسعه پایدار یاESD Education For Sustainable Development متمرکز است.

فصل اول کتاب با واژه هندسه پایداری آغاز می‌شود و فصل دوم به ویژگی‌ها و شاخص‌های آموزش برای توسعه پایدار می‌پردازد. همچنین طرح مفهوم آموزش پایدار در صنایع‌دستی برای نخستین بار در این کتاب مطرح‌شده است و مخاطب اصلی آن استادان، مربیان و فعالان آموزش صنایع‌دستی هستند.

به گفته نویسنده «دکتر ساغر کریمی»، در این کتاب شرح مختصری از صنایع‌دستی پایدار و ناپایدار و هم‌چنین ارتباط پایداری و توسعه پایدار با صنایع‌دستی، به‌طور اجمالی و ظریف مطرح‌شده است. بی‌گمان دنیای امروز گریزی ندارد جز اینکه برای بقا به سمت پایداری حرکت کرده و شاید صنایع‌دستی به‌عنوان یک فعالیت در حوزه سرمایه انسانی بتواند جنبشی عظیم و به‌خصوص زنانه را به‌سوی ایجاد جامعه یادگیرنده و یاد دهنده که از شاخص‌های اصلی جامعه پایدار است، هدایت کند. در مقابل سنت مدرن سازی و ماشینیسمی که تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان را دربرگرفته و ماهیت انسان را تحت تأثیر قرار داده است.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهکتاب جدید دکتر ساغر کریمی چاپ و منتشر شد

نظر خود را بنویسید