منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

روابط عمومی دانشگاه سوره گزارش می دهد.

**سردار سلیمانی تجلی اسطوره مدرن

اصغر فهیمی فر دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، به تعریف اسطوره پرداخت و گفت: اسطوره ها در جهان مدرنتنها جنبه هستی شناسی ندارند و بلکه با همه ی ساحات نیز ارتباط برقرار می کنند؛ ما در پیشینه تاریخی خودمان مملو از اسطوره ها هستیم و امروزه شهید سلیمانی یکی از قهرمانان مدرن دینی- اخلاقی ما محسوب می شود.

وی در رابطه با اساطیر مدرن افزود: اساطیر مدرن معطوف به عمل ماست و مبنای اسطوره های مدرن هستند و ایدئولوژی این فرهنگ روشنگری است؛ شهید سلیمانی یک تنه در مقابل این جهان اسطوره ای ایستاد و سردار سلیمانی اسطوره مدرنی است که ویژگی اصلی ایشان جانبازی و ازخود گذشتگی است .

فهیمی فر خاطرنشان کرد: اسطوره ها نیازمند فرهنگ های پیشرو هستند و شهید سلیمانی خروجی فرهنگ پیشرو ایرانی اسلامی است.

 

** شهیدسلیمانی: ابرمرد یا جهان پهلوان؟

میثم مهدیار پژوهشگر تاریخ اجتماعی جنگ، با بیان اینکه در یکسال گذشته از  مفهوم ابر قهرمان در شخصیت شهید سلیمانی استفاده می شود گفت: ابرمرد قهرمان زمانه ای است که تمام گره ها و بن بست های به دست او باز می شود و در هرنبردی که هستی انسان را به مخاطره می اندازد حضور دارد و هستی خودش را به اراده خود می گیرد.

وی افزود: ابر مرد به دنبال زندگی طولانی نیست بلکه به دنبال زندگی متعالی نیز است.

 

**دو مولفه مکتب شهید سلیمانی

شهریار زرشناس معاون پژوهشی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شهيد سپبهد قاسم سليماني دو ويژگي برجسته داشتند گفت: نخستین ویژگی این است که شهيدسليماني شخصيتي انقلابي، نظامي، ديپلماتيك بود و اين ويژگي برجسته برگرفته از مكتب سليماني است، چرا كه تاكنون هيچ شخصيتي نتوانسته هر سه وجه را دارا باشد.

 وی افزود: شهيد سپهبد سليماني، تركيبي شگفت انگيز و بديع از يك انقلابيِ نظاميِ ديپلماتيك بود؛ نخستين بار در جهان بود كه يك نظامي ضمن تبعيت از رفتارهاي ديپلماتيك همچنان يك انقلابي بماند و ثمره اين تركيب بديع از شهيد را همواره در جنگ سوريه شاهد بوديم و ویژگی دوم شهيد سليماني این است که به عنوان دوعنصر نماد اسلام و ايران معرفي شد و اين اتفاق بسيار غرور آفرين  به عنوان يكي از حوادث شگفت انگيز تاريخ معاصر همچنان ماندگار خواهد بود.

 وی خاطر نشان کرد: در طول تاريخ شاهد تلاش هاي بسيار براي شكاف ميان ايران و اسلام بوديم اما شخصيت و ويژگي هاي شهيدسليماني با هوشمندي اين شكاف و واگرايي را به همگرايي بدل كرد؛ تا جايي كه اين همگرايي پس از شهادت  نيز منجر به مشاركت ٧٠ميليوني مردم در عزاداري و تشيع شهيد سليماني شد،اين مشاركت تنها متعلق به انقلابيون نبود بلكه حضور ميليوني ناشي از مشاركت تمامي طيف هاي سياسي-عقيدتي حاضر بود.

وی ادامه داد: مردمي كه از هر ديدگاه و خاستگاهي درخواست انتقام دارند؛ اين ها نشان از تبديل شدن سپهبد سليماني به عنوان غرور ملي نه در پرتو روایت ناسیونالیستی شبه مدرن از هویت ایراني بلکه در پرتو روایت مبتنی بر انقلاب اسلامی و ولايت فقیه از هویت ایرانی است. به نظر مي رسد بيشتر بايد بر اين دو نكته مهم كار شود

اشتراک در:

کلمات کلیدی: همایش بین المللی، قهرمان در آینه هنر و ارتباطات، یادواره شهید قاسم سلیمانی،دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید