منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

معرفی دوره
طراحی گرافیک، آیینه ی تمام نمای تمدن ماست؛ دورانی که تار و پود آن تنیده در نظامی جدید از اقتصاد، تکنیک، رسانه و فرهنگ است. طراحی گرافیک، گسترده ترین هنری است که امروزه، انسان و جهان او را به تسخیر خود درآورده است؛ حتی سینما با همه ی جذابیت و جلوه گریش، به چنین مقامی در پیوستگی و یگانگی با زندگی مردمان دست نیافته است. پرسش از پدیده ه ای اینچنین، گامی مهم برای دریافت و درکی ژرف و نزدیک از زمانه ماست. پرسشی که در مواجهه با سرعت تغییرات و تحولات تمدن کنونی و ساده انگاری گرافیک به مثابه ابزاری همگانی شده و خنثا، به فراموشی سپرده شده است. طراحی گرافیک چیست؟ چه نسبتی میان طراحی گرافیک و زیبایی برقرار است؟ طراحی گرافیک چگونه خود را به مثابه امری ضروری در بنیاد جهان معاصر جا داده است؟ آشنایی زدایی از طراحی گرافیک، هدفی است که دوره «فلسفه طراحی گرافیک» سودای آن را دارد.

 
آشنایی با مدرس دوره
محمدعلی روزبهانی، دانش آموخته دکتری فلسفه علم و تکنولوژی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. وی مقطع کارشناسی ارشد فلسفه هنر را با پایان نامه­  «پدیدارشناسی هنر در فلسفه رومن اینگاردن» به پایان رسانده است. «تاریخ گرافیک»، «تاریخ هنر»، «فلسفه هنر»، «فرهنگ و فناوری»، «آشنایی با هنر معاصر»، «جامعه شناسی هنر»، «اسطوره شناسی» و «تاریخ فلسفه» از جمله درس هایی است که او تاکنون در دانشگاه­های مختلف به تدریس آنها پرداخته است. محمدعلی روزبهانی در دانشگاه سوره به تدریس «حکمت هنر اسلامی» اشتغال دارد. او سردبیر سابق فصلنامه «الهیات هنر» بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره به سایت مرکز آموزش های تخصصی سوره به آدرس www.sooretc.com مراجعه نمایید.


اشتراک در:

کلمات کلیدی: دوره مجازی، درآمدی بر فلسفه طراحی گرافیک، مرکز آموزش های تخصصی، دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید