منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره و به همت دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی دانشگاه، کارگاه آموزشی با عنوان: ارتباط موثر (موانع ارتباطی، نحوه ارتباط گرفتن، مدیریت ارتباط و جرئت ورزی) در تاریخ 27 مردادماه به صورت آنلاین ویژه دانشجویان و همکاران دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای برنامه، محمدباقر ثباتی به بیان اهمیت ارتباط به عنوان عالی ترین دستاورد بشر پرداخت و به صداقت، عشق غیر انحصارطلبانه و همدلی به عنوان سه نکته کلیدی در ارتباط موثر اشاره کرد. وی از انتقاد کردن، نامگذاری کردن، ستایش همراه با ارزیابی، دستوردادن، پرسش های زیاد و نامتناسب، بحث منطقی و.... به عنوان موانع ارتباطی یاد کرد و پیرامون هر کدام توضیحات جامع و مثال های روشنی ارائه نمود. وی در ادامه به مباحثی چون مهارت های گوش کردن، مهارت های توجه کردن، مهارت های پیگیری و تشویق پرداخت و توضیحاتی را بیان کرد.
ثباتی در توضیح مهارت های ابراز وجود و جرئت ورزی گفت: زمانی که فرد متوجه می شود دیگری به حقوقش تجاوز کرده و رعایت حقوقش را نمی کند، به گونه ای رفتار کند که هم به آن فرد بگوید به حقوق من تجاوز نکن و هم رابطه اش با آن فرد به هم نخورد.
استاد روانشناسی، ابراز وجود را در یک پیوستار ما بین سلطه پذیری و سلطه جویی ترسیم کرد. ثباتی در پایان بحث ابراز وجود، به مراحل ششگانه ابراز وجود اشاره کرد که شامل: 1- توصیف واقعه ای که اتفاق افتاده است؛ 2- بیان احساس خود؛ 3- واضح ساختن اثر عینی و ملموس آن رفتار؛ 4- سکوت توجه آمیز؛ 5- گوش کردن انعکاسی؛ 6- تکرار مراحل 1 تا 3 که به تفصیل تمام مراحل توضیح داده شد.
 پیش از پایان کارگاه، ثباتی به نکاتی پیرامون شرایط موجود جامعه و الزام رعایت نکات بهداشتی به خصوص با توجه به نزدیک شدن ایام سوگواری امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: با زدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و ایجاد شرایط همدلانه، به همدیگر برای گذر از بحران کرونا کمک کنیم.
این کارگاه پس از پاسخگویی به سوالات کاربران توسط محمدباقر ثباتی، در ساعت 18 به پایان رسید. اشتراک در:

کلمات کلیدی: کارگاه آموزشی آنلاین، ارتباط موثر، دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی، امور دانشجویی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید