منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر


به گزارش روابط عمومی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره_ کتاب «الگوی ارتباط با مخالفان در نظام حکومتی امام علی (علیه­ السلام)» قصد دارد با پیوند بین علوم ارتباطات و کتاب نهج البلاغه به الگوی ارتباطی با مخالفان بر مبنای دینی و اسلامی دست یابد از این رو تلاش شده است تمام روشهای ارتباطی امام علی(علیه ­السلام) با بررسی خطبه ها و نامه های نهج البلاغه از طریق تحلیل محتوای کیفی جمع آوری و تحلیل شود.


این کتاب مشتمل بر سه فصل است، فصل اول: مبانی نظری پژوهش می باشد که از یک سو به تعریف ابعاد ارتباط، بر اساس دیدگاه ها و نظریات دانشمندان غربی پرداخته و از سویی دیگر به ارتباط از دید کتب دینی و دانشمندان اسلامی نظر کرده است و به انواع روش های برقراری ارتباط در متون دینی پرداخته است.


فصل دوم: این کتاب به روش پژوهش که تحلیل محتوای کیفی است، پرداخته شده و46 خطبه و32  نامه نهج البلاغه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مخالفان بوده، مورد تحلیل قرار گرفته است.


 فصل سوم همان یافته های پژوهش است و الگوی ارتباط با مخالفان در نظام حکومتی امام علی(علیه ­السلام) را ارائه می نماید.


کتاب «الگوی ارتباط با مخالفان در نظام حکومتی امام علی (علیه ­السلام)»  شامل 203 صفحه و500 نسخه و قیمت 23000 تومان در انتشارات دانشکده غیرانتفاعی رفاه منتشر شده است.الگو
 


انتهای پیام/


اشتراک در:

کلمات کلیدی: کتاب خوب بخوانیم - نهج البلاغه - نظام حکومتی امام علی - نامه های نهج البلاغه - خطبه های نهج البلاغه - انتشارات دانشکده غیرانتفاعی رفاه - دانشکده قرهنگ و ارتباطات

نظر خود را بنویسید