منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره در کارگاه آموزشی « مدیریت مشکلات ارتباطی » که به همت دفتر مشاوره دانشگاه برگزار شده بود، جمعی از اساتید هیأت علمی دانشکده های هنر، معماری، فرهنگ و ارتباطات شرکت داشتند.

اثباتی، مدرس کارگاه آموزشی مدیریت مشکلات ارتباطی، ضمن پرداختن به چگونگی برقراری ارتباط موثر در ارتباطات میان فردی به ذکر موانع ارتباطی، مراحل گوش کردن، گوش کردن های انعکاسی، ابراز وجود، و در نهایت حل مساله پرداخته و پیرامون هر کدام از موارد یاد شده توضیحاتی همراه با ذکر مثال ارائه دادند.

ایشان در بخش پایانی کارگاه  به 6 مرحله حل مساله مشارکتی اشاره کردند. از جمله:

1-   تکیه بر نیازها و نه راه حل ها؛

2-   یادداشت کردن راه کارهای مختلف از طریق قدرت ذهنی و سیال بودن ذهن؛

3-   بررسی راه حل ها به کمک یکدیگر برای رسیدن به راه حل برد برد؛

4-   پس از پیدا کردن راه حل، مشخص شود چه کسی، چگونه، در چه زمانی، چه کاری را انجام دهد؛

5-   اجرای نقشه؛

6-    بررسی نقاط ضعف و قوت نقشه پس از گذشت زمان و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت.

این کارگاه آموزشی با پرسش و پاسخ استادان حاضر در جلسه به پایان رسید.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: مشکلات ارتباطی، هیأت علمی، اساتید، دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید