منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره اقدامات  انجام شده توسط معاونت اداری مالی جهت آماده سازی محیط دانشگاه سوره برای آغاز سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر عنوان شده است:
1- بازسازی و تعمیر فضاهای آموزشی دانشکده ها
2- نقاشی بیش از 3000 متر از فضاهای آموزشی و اداری دانشگاه
3- ایجاد دو سایت آموزشی در دانشکده معماری و شهرسازی
4- ساخت و نصب جان پناه در ساختمان مرکزی دانشگاه سوره
اشتراک در:

کلمات کلیدی: اقدامات معاونت اداری مالی جهت آماده سازی محیط دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید