منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر🔻پروپزال های تصویب شده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی؛ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
1. پروپزال دانشجو ناهید سعادت به شماره دانشجویی 9511406031 تحت عنوان " طراحی مرکز فرهنگی آئینی اسلامی امامزادگان هفده تن گلپایگان با هدف افزایش سطح تعاملات اجتماعی" با راهنمایی استاد مهندس داریوش کسرایی مورد تصویب قرار گرفت.
2. پروپزال دانشجو زهرا خلیلی آذر به شماره دانشجویی 9511406019 تحت عنوان " طراحی هنرستان معماری با رویکرد خلاقیت" با راهنمایی استاد مهندس داریوش کسرایی مورد تصویب قرار گرفت.
3. پروپزال دانشجو مهرداد لعلی به شماره دانشجویی 9611420029 تحت عنوان "طراحی داخلی مرکز آموزش درون سازمانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای ماف پارس با رویکرد فضای خلاق" با راهنمایی استاد دکتر محمدصادق خاجی مورد تصویب قرار گرفت.
4. پروپزال دانشجو سروه فتحیان بانه به شماره دانشجویی 9511406047 تحت عنوان "مرکز ارائه و گسترش هنرهای نمایشی با رویکرد احیاء معماری ایرانی اسلامی در شهر سنندج" با راهنمایی استاد مهندس زینب داعی پور (مشروط به اصلاح سایت) مورد تصویب قرار گرفت.
5. پروپزال دانشجو سارا حسن آبادی به شماره دانشجویی 9611420009 تحت عنوان"طراحی داخلی کارخانه ارگو تهران به منظور تبدیل به محیط خلاق برای نمایش و فروش هنرهای تزئینی ایرانی" (مشروط به اصلاح عنوان) با راهنمایی استاد مهندس داریوش کسرایی مورد تصویب قرار گرفت. 
6. پروپزال دانشجو احسان لسانی به شماره دانشجویی 9611406062 تحت عنوان "طراحی خانه موسیقی ایرانی مبتنی بر فضای مفهومی بینابینی معماری و موسیقی سنتی" با راهنمایی استاد دکتر امیرمسعود دباغ مورد تصویب قرار گرفت.
7. پروپزال دانشجو سودابه آخشمه هره دشت به شماره دانشجویی 9611406001 تحت عنوان "طراحی مجتمع مسکونی حکیمیه با رویکرد انعطاف پذیری" با راهنمایی استاد دکتر امیرمسعود دباغ مورد تصویب قرار گرفت.
🔹دانشجویانی که پروپزال آن ها به صورت مشروط مورد تصویب قرار گرفته, نسبت به تکمیل مدارک درخواستی اقدام نمایند.
🔹نظر به اهمیت تاریخ تصویب پروپزال جهت ثبت در سامانه ایرانداک، تاریخ تصویب پروپزال مورد توجه قرار گیرد.
🔹دانشجویانی که پروپزال آن ها مورد تصویب قرار نگرفته است نسبت به دریافت کاربرگ پروپزال از دفتر ریاست دانشکده و انجام اصلاحات اقدام نمایند.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری، ارشد، پروپزال، پایان نامه

نظر خود را بنویسید