منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، شیوه نامه نحوه ی پیگیری و رسیدگی به تخلفات پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه سوره منتشر شد.
   
مقدمه:
مستند به "دستورالعمل نحوه‌ی بررسی تخلفات پژوهشی" ابلاغی به شماره‌ی 245602 مورخه 93/12/25 مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی و "قانون پیگیری و مقابله با تقلب در تهیه‌ی آثار علمی" مصوب جلسه‌ی علنی مورخه 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی، ابلاغی ریاست محترم جمهوری به شماره ی 73902 مورخه 96/06/19 و نامه‌ی ابلاغی مورخه 97/06/04 به شماره‌ی 3/121335 معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات جلسات دهم و یازدهم کمیته‌ی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه سوره مورخه 97/07/22 و 97/10/01 ، شیوه‌نامه‌ی مربوط به تعیین تخلفات پژوهشی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشگاه سوره و نحوه‌ی برخورد با آن به شرح زیر اعلام می‌شود:
   
ماده یک:  تخلفات پژوهشی    
پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد به منزله‌ی مهم‌ترین دست‌آورد پژوهشی دانشجویان این دوره به شمار می‌آید و هر یک از دانشجویان با هدایت استادان راهنما و مشاور موظف به رعایت کلیه‌ی اصول و قواعد روش تحقیق در نگارش آن هستند. به تعبیر دیگر دانشجو باید تمامی آموخته‌ها و اندوخته‌های خود در دوره‌ی کارشناسی‌ارشد را به کار بسته و ماحصل مطالعات و تحقیقات خود را به‌عنوان یک اثر پژوهشی، ارایه کند. لازم به ذکر است اگرچه پایان‌نامه، محلی برای عرضه‌ی نتایج تحقیق دانشجو است ولی در این راستا می‌تواند از نتایج مطالعات پیشین نیز به شرط رعایت اصول و قواعد ارجاع‌دهی استفاده کند. بدیهی است بی توجهی به ضوابط یاد شده،  تخلف پژوهشی  به‌شمار آمده  و حسب مورد با آن برخورد خواهد شد. از جمله مصادیق تخلف یاد شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 الف - عدم ذکر منبع در هنگام نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم( در متن و فهرست منابع)؛
ب-  ذکر منبع اصلی درهنگام استفاده از منابع با‌ واسطه؛ 
پ -  جعل اطلاعات و ارایه آن به‌عنوان نتیجه‌ی تحقیق؛ 
ت -  ذکر ماخذ غیرواقعی برای مستند نشان دادن مطالب؛ 
ث -  استفاده از الگوریتم منابع دیگر بدون ذکر ماخذ؛ 
ج -  دست‌کاری در مطالب مورد استفاده از منابع دیگر و انتساب آن به خود؛ 
چ -  مشابهت بیش از حد مطالب پایان‌نامه، ولو با ذکر ماخذ مربوطه؛ 
ح -  سایر تخلفات پژوهشی به‌ تشخیص کمیته‌ی رسیدگی به تخلفات مذکور؛
   
ماده دو:  نحوه‌ی بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد
دانشجو پس از نگارش پایان‌نامه و تایید استادان مربوطه، لوح فشرده حاوی پایان‌نامه خود را به گروه آموزشی ارایه کرده تا نسبت به بارگذاری آن در سامانه‌ی همانندجو اقدام شود.
پس از دریافت گزارش اولین همانندجویی, دانشجو و استادان راهنما و مشاور میتوانند با استفاده از گذرواژهی مندرج در آن, نسبت به مشاهدهی متن پایاننامه در سامانه اقدام کنند. بدیهی است با توجه به وجود یا عدم وجود تخلف، یکی از دو حالت زیر محتمل است: 
- درصورت نبود تخلف، دانشجو می‌تواند درخواست خود را برای طرح در کمیته‌ی رسیدگی به تخلفات دانشکده به گروه آموزشی اعلام کند.
- درصورت وجود هرگونه تخلف، لازم است دانشجو ظرف 3 روز از هنگام دریافت گزارش، نسبت به اصلاح کلیه‌ی موارد اقدام کرده و برای بارگذاری مجدد به دفتر گروه مراجعه کند.
 لازم به ذکر است نتیجه‌ی همانندجویی، در کمیته‌ی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت ملاحظه‌ی تخلف، نسبت به اعمال مقررات تنبیهی، اقدام  خواهد شد . یاد‌آور می‌شود ملاک تعیین میزان تخلف،  رای کمیته‌ی بررسی تخلفات پژوهشی دانشکده‌ی مربوطه است.
   
ماده سه:  نحوه‌ی برخورد با تخلف در پایان‌نامه
مستند به مواد 6 و 7 "دستورالعمل نحوه‌ی بررسی تخلفات پژوهشی" به شماره‌ی245602 و مصوب 93/12/25 ابلاغی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، نحوه‌ی برخورد با تخلفات در پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی به شرح ذیل به "هیات‌ انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات‌علمی" و "کمیته‌ی انضباطی دانشجویان" پیشنهاد می‌شود.
1 - درصورت وجود 1% تا 5% تخلف، لزوم اصلاح پایان‌نامه 
احکام مربوط به استاد:  تذکر کتبی به استاد راهنما به شکل درج در پرونده یا عدم درج در پرونده. 
احکام مربوط به دانشجو : تذکر کتبی به دانشجو به شکل درج در پرونده یا عدم درج در پرونده.
2 - درصورت وجود  6% تا 10% تخلف، پایان‌نامه غیرقابل دفاع 
 احکام مربوط به استاد: درج تذکر کتبی در پرونده استاد راهنما.
احکام مربوط به دانشجو :  تمدید پایان‌نامه توسط دانشجو برای نیمسال بعد(طبق مقررات) + درج تذکر کتبی در پرونده دانشجو.
3 - درصورت وجود 11% تا 15% تخلف، پایان‌نامه مردود 
احکام مربوط به استاد: تذکر کتبی با درج در پرونده برای استاد راهنما+ محرومیت از راهنمایی پایان‌نامه طی یک ترم برای استاد راهنما.
احکام مربوط به دانشجو : ثبت نام مجدد(به همراه پرداخت شهریه) برای دانشجو + تذکر کتبی با درج در پرونده برای دانشجو. 
4 - چنانچه تخلف بالای 15% دیده شود، پایان نامه مردود
  احکام مربوط به استاد: تذکر کتبی به همراه درج در پرونده برای استاد راهنما + محرومیت از راهنمایی پایان‌نامه  جهت دو ترم متوالی برای استاد راهنما+ عدم پرداخت حق الزحمه‌ مراحل قبل برای استاد راهنما.
 احکام مربوط به دانشجو :  ثبت نام مجدد(به همراه پرداخت شهریه) برای دانشجو +   تذکر کتبی به همراه درج در پرونده برای دانشجو.
تبصره: جرائم مذکور لازم است توسط هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات‌علمی و کمیته‌ی انضباطی دانشجویان برای هر پرونده برابر مقررات مراجع مزبور تایید شود.
   
ماده چهار: آموزش
برابر بند 1 ماده‌ی 5 "دستورالعمل نحوه‌ی بررسی تخلفات پژوهشی" ابلاغی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی مصوب مورخه 93/12/25، دانشکده‌ها موظفند در هر نیم‌سال تحصیلی حداقل یک نوبت کارگاه آموزشی در این خصوص برای دانشجویان برگزار کنند و دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی سال‌های 1396 به بعد موظفند در کارگاه شرکت کنند. تصویب پروپزال، منوط به ارائه‌ی گواهی شرکت در کارگاه می‌باشد.
 این شیوه‌نامه در چهار ماده در تاریخ 97/10/01  مورد تصویب کمیته‌ی تخلفات پژوهشی دانشگاه سوره قرار گرفت.
اجرای مفاد این شیوه‌نامه از تاریخ 97/10/01 برای تمامی گروه‌های آموزشی دانشگاه الزامی است.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: آیین نامه ي تخلفات پژوهشی

نظر خود را بنویسید