منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویان
نفراول: کبری غروی
نفر دوم: الهه رضازاده گلی
نفرات سوم:
فاطمه رسایی               عطیه شیرخدایی
سروناز رسول زاده       آسیه مرادپور
نجمه سادات صالحی      سمیرا فتوجی


اساتید و کارکنان
نفراول: علیرضا عبدالعی زاده
نفر دوم: حمید حیدری
نفرات سوم:
علی محمد واحدی       سید علیرضا مرادی پور
شکوفه ماسوری         سعید شریفی 


اشتراک در:

کلمات کلیدی: برندگان مسابقه کتابخوانی (خاطرات سفیر)

نظر خود را بنویسید