منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

  

 

Dr. Mohammad Roshan

President of the Soore University

    

Faculty member of Shahid Beheshti University

Ph.D. of private law and Post-Seminary Education

Phone: 66354245 (ext 105)

  

Download C.V.اشتراک در:

کلمات کلیدی: Soore’s President, soore university

نظر خود را بنویسید