منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر


مقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر


مقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر به منظور نگهداری و ضرورت های زیست محیطی ، پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد از این پس به صورت نسخ دورو (پشت و روی کاغذ) تکثیر و صحافی شوند.


به منظور پرهیز از کاغذ بازی بیهوده در خصوص اعطای مجوز تمدید پایان نامه در نیمسال های پنجم و ششم تحصیلی، مقرر شد تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1394 بتوانند نسبت به پایان نامه شخصا و از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند

سیستم گلستان

              سیستم گلستان                  سیستم گلستان
                                   سیستم گلستانهنگام ترجمه «پایی که جاماند» گاهی بغض متوقفم می کرد، گاهی حیرت                                                  ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه گذار/ ۷۹۱ دولتمرد خارجی به ایران آمدند
                                                           فلوجه در محاصره ۱۳ گروه مقاومت/عملیات بزرگ آزادسازی از ۴ محورمقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر به منظور نگهداری و ضرورت های زیست محیطی ، پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد از این پس به صورت نسخ دورو (پشت و روی کاغذ) تکثیر و صحافی شوند.
به منظور پرهیز از کاغذ بازی بیهوده در خصوص اعطای مجوز تمدید پایان نامه در نیمسال های پنجم و ششم تحصیلی، مقرر شد تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1394 بتوانند نسبت به پایان نامه شخصا و از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.


مقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر به منظور نگهداری و ضرورت های زیست محیطی ، پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد از این پس به صورت نسخ دورو (پشت و روی کاغذ) تکثیر و صحافی شوند.
به منظور پرهیز از کاغذ بازی بیهوده در خصوص اعطای مجوز تمدید پایان نامه در نیمسال های پنجم و ششم تحصیلی، مقرر شد تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1394 بتوانند نسبت به پایان نامه شخصا و از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.


مقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر به منظور نگهداری و ضرورت های زیست محیطی ، پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد از این پس به صورت نسخ دورو (پشت و روی کاغذ) تکثیر و صحافی شوند.
به منظور پرهیز از کاغذ بازی بیهوده در خصوص اعطای مجوز تمدید پایان نامه در نیمسال های پنجم و ششم تحصیلی، مقرر شد تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1394 بتوانند نسبت به پایان نامه شخصا و از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.


مقرر شد به دلیل ضرورت اختصاص فضای کمتر به منظور نگهداری و ضرورت های زیست محیطی ، پایان نامه های مکتوب کارشناسی ارشد از این پس به صورت نسخ دورو (پشت و روی کاغذ) تکثیر و صحافی شوند.
به منظور پرهیز از کاغذ بازی بیهوده در خصوص اعطای مجوز تمدید پایان نامه در نیمسال های پنجم و ششم تحصیلی، مقرر شد تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد سال 1394 بتوانند نسبت به پایان نامه شخصا و از طریق سیستم گلستان اقدام نمایند.
newpage


                   افت شدید بارش در شرق/ آبدهی رودخانه ها نصف شد                    مدیر افتخاری مسیرى با شكست دوباره نمی شوم/ چند توصیه دوستانه               ۱۴ دانشگاه ایرانی در جمع برترین های جهان قرار گرفتند  
اشتراک در:

کلمات کلیدی: test

نظر خود را بنویسید