منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی سوره، دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» را برگزار می‌کنند. در چهارمین نشست از فصل دوم این برنامه کتاب «رویا، استعاره و زبان دین» نوشته امیر مازیار به بحث گذاشته خواهد شد. به توصیف، شرح و ارزیابی نظریۀ رویایی بودن تجربه‌های دینی و وحیانی اختصاص دارد؛ نظریه‌ای که می‌توانیم آن را نظریۀ وحی در فلسفۀ اسلامی بدانیم. این نظریه سه مدعا یا ضلع اصلی دارد: تجربه‌های دینی و وحیانی از سنخ رویابینی‌اند و با همان سازوکار وقوع رویاها اتفاق می‌افتند؛ آنچه در این تجربه‌ها به ادراک در می‌آید به زبان خاص رویا است و ماهیتی ویژه و متفاوت با تجربه‌های ادراکی معمول ما دارد و اگر این تجربه به زبان درآید و به متن تبدیل شود، زبانی ویژه خواهد داشت؛ برای فهم و تفسیر صحیح ادراکات رویایی و متون حاصل از آن‌ها باید به تعبیر و تأویل این رویاها و متون حاصل از آن‌ها پرداخت. فیلسوفان مسلمان قائل بوده‌اند که سرشت رویایی تجربه‌های وحیانی هیچ منافاتی با شأن کاشفیت، هدایتگری و قدسی بودن آن‌ها ندارد و بهترین راه را برای حل مشکلاتی مانند فهم چگونگی تکلم خداوند و تعارضات دانسته‌های عقلانی با متون وحیانی به دست می‌دهد. نظریۀ وحی فیلسوفان مسلمان در سال‌های اخیر مجدداً طرح شده و محل بحث و گفت‌وگو بوده است.

در این جلسه محسن کرمی درباره کتاب به سخنرانی خواهند پرداخت و درباره ویژگی‌های کتاب برای استفاده در بستر آموزشی سخن خواهد گفت. دبیری نشست را نیز مهدی محمدی برعهده دارد.

این نشست دوشنبه 22 آذرماه ساعت 18 در آدرس https://sibad.soore.ac.ir/v/show/bookreview برگزار می‌شود و ورود عموم علاقه‌مندان آزاد است.

سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره» در راستای اهداف پژوهشی و آموزشی دانشکده هنر دانشگاه سوره متناسب با گروه‌های آموزشی دایر در دانشکده با انتخاب مکتوبات مناسب می‌کوشد تا زمینه‌های گسترش علم و آشنایی دانشجویان را با صاحبنظران گسترش دهد. این نشست‌ها به صورت برخط برگزار شده و در فصل اول توانست علاقه‌مندان بسیاری را به خود جلب کند. دوره جدید نیز برای 12 جلسه برنامه‌ریزی شده است و حوزه‌هایی همچون ادبیات نمایشی، نمایش، عکاسی، فلسفه و نظریه هنر، انیمیشین، هنر اسلامی، نقاشی و گرافیک را دربرخواهد گرفت.

در هر جلسه برای اینکه علاقه‌مندان فرصت مرور کتاب را داشته باشند، کتاب هفته بعد معرفی و از پوستر آن رونمایی می‌شود.

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: نقد کتاب «رویا؛ استعاره و زبان دین»، دانشکده هنر، معاونت پژوهشی، دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید