منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

 همزمان با روز نخست هفته پژوهش نشریه «مطالعات راهبردی ارتباطات» با نظارت وزارت عتف، به درجه علمی رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره نشریه «مطالعات راهبردی ارتباطات» دارای درجه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. نشریه «رهپویه هنرهای تجسمی» و «مطالعات راهبردی ارتباطات» دو نشریه ای هستند که مجوز علمی دریافت کرده اند؛ پنج نشریه در حال انتشار دانشگاه سوره نیز در حال ارزیابی وزارت علوم برای اخذ رتبه علمی هستند.

دکتر باقر ساروخانی سردبیر نشریه «مطالعات راهبردی ارتباطات» با اعلام این خبر گفت: دانشگاه سوره در سال 1400 در راستای اشاعه ماموریت علمی و فرهنگی خود، همچنین در راستای حفظ و اعتلای فرهنگ غنی اسلامی  - ایرانی، موفق به اخذ مجوز نشریه در حوزه ارتباطات شد.

این نشریه با ماموریت ویژه و هدفگذاری بر حوزه های ارتباطات، رسانه و به منظور تبادل اطلاعات فرهنگی و نظریه‌های علمی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر فصلنامه با عنوان «مطالعات راهبردی ارتباطات» کرد. از سال 1401 راه جدیدی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز و ضمن شناسایی موازین و شاخص های ارتقای نشریه، به دریافت درجه علمی نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات انجام شد.

سردبیر نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات با اشاره به اهمیت این نشریه در حوزه تخصصی ویژه خود، این نتیجه را مرهون زحمات و حمایت های یک کارِ گروهی در دانشگاه سوره عنوان کرد و اظهار داشت: ضمن سپاس از خداوند و بندگان عزیز و خوب او، جا دارد که از حمایت های آقای دکتر ساعی، دکتر خجیر، دکتر مسعودی، خانم دکتر طباطبایی، دکتر مریم فخری و اعضای محترم هیأت تحریریه که ما را در انتشار منظم نشریه همراهی کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. امیدواریم مجله بتواند راهگشای مسیرهای تازه ای باشد و امکان و راه جدیدی برای دانشجویان اهل علم باشد.

دکتر ساروخانی افزود: نشریه مطالعات راهبردی ارتباطات هر سه ماه یکبار و بدون وقفه و به طور مرتب منتشر می‌شده است. تلاش ما این است که مدت زمان انتظار برای انتشار نشریات کوتاه شده تا برای اندیشمندان این حوزه زمینه ای فراهم شود تا اثری از خود برای ثبت نظریات و اندیشه اندیشمندان در تاریخ باقی گذارند.

امیدواریم جامعه ایران از این نشریه استفاده کند چرا که توسعه پایدار از طریق ارتقای افکار عمومی و سطح آگاهی های اجتماعی از این مسیر امکان پذیر خواهد شد. بنابراین نشریه ای علمی به وجود آمده که نشان علمی دریافت کرده تا در دسترس همگی اصحاب علوم ارتباطات قرار گیرد. امیدواریم دیگر نشریات دانشگاه سوره نیز نشان علمی پژوهشی دریافت کنند و از طریق این دانشگاه به توسعه پایدار دست یابند.

 

اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشگاه سورهفصلنامه مطالعات راهبردی ارتباطات مجوز وزارت علوم دریافت کرد

نظر خود را بنویسید