منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره_کتاب مبانی تفسیرنویسی در رسانه با هدف آموزش نحوه نگارش مقالات تفسیری توسط انتشارات پردازش منتشر شده است.

در بخش هایی از کتاب «مبانی تفسیرنویسی در رسانه» آمده است: تفسیر همواره با خبر همراه است و بخش مکمل یا به عبارتی مقوم آن محسوب می شود اما این بدان معنا نیست که هر خبری نیاز به تفسیر دارد.

خبرهایی نیاز به تفسیر دارند که علاوه بر پیچیدگی، از ظرفیت های لازم برای تفسیر برخوردار باشند. منظور از ظرفیت ها عوامل متعدد از جمله ارزش های خبری هفتگانه است.

در این کتاب با خبرهایی که به تفسیر دینامیک یا پویا و تفسیر ایستاتیک یا ایستا نیاز دارند و همچنین تکنیک های تفسیرنویسی در رسانه ها و مرزبندی بین تحلیل و تفسیر آشنا می شوید.

نقد و مقاله نویسی
 

انتهای پیام
اشتراک در:

کلمات کلیدی: مبانی تفسیرنویسی در رسانه مراد عنادی کتایون مصری مقالات تفسیری انتشارات پردازش تفسیرنویسی رسانه دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره

نظر خود را بنویسید