منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سوره

قابل توجه همکاران محترم:
شرایط ادامه تحصیل کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سوره  براساس تبصره 1،2،3 بند 6 مصوبه بیست و یکمین جلسه هیأت رییسه مورخ 10/7/1398به شرح ذیل می باشد: 
 تبصره1: مِنبعد نیز هرکدام از کارکنان دانشگاه، قبل از اقدام به ثبت نام برای ادامه تحصیل خود، باید از هیأت رئیسه دانشگاه موافقت با ادامه تحصیل را اخذ کنند.
تبصره2: ادامه تحصیل در دانشگاه سوره شامل بند فوق نمی شود وبرای کارکنان دانشگاه ممنوع است. 
تبصره3: تحصیل در سایر دانشگاهها به شرط:
 الف) اخذ موافقت هیأت رئیسه دانشگاه قبل از ثبت نام برای امتحان ورودی دانشگاه؛ 
ب) تحصیل صرفاً در خارج از ساعات اداری و عدم استفاده از مرخصی مداوم برای تحصیل در ساعات اداری، مجاز خواهد بود.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید