منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

معاونین محترم
 روسای محترم دانشکده ها، مدیران محترم ستادی
 با سلام و احترام ؛
به منظور وحدت رویه و پیوستگی در اجرای انضباط اداری در راستای آیین نامه استخدامی دانشگاه موارد ذیل مورد تأکید می باشد شایسته است موضوع به نحو مقتضی به کارکنان ذیربط اطلاع رسانی شود.
1- کلیه مجوزهای خروج شامل انواع مرخصی و مأموریت را قبل از عزیمت اخذ و از طریق اتوماسیون به کارگزینی و انتظامات ارسال شود
2- حداکثر میزان مجاز مرخصی ساعتی روزانه  2/1 ساعات کارکرد (۴ ساعت) و طی ماه ۸ ساعت و در طول سال نباید از ۱۲ روز تقدیمی تجاوز نماید لذا استفاده از مرخصی ساعتی بیش از ۴ ساعت در روز معادل یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.
3-  مأموریت و مرخصی ساعتی باید بعد از ورود به دانشگاه و همچنین دارای ساعت بازگشت باشد مگر در شرایط خاص و با هماهنگی قبلی
4-  تأخیر مکرر در ورود به وسیله مرخصی ساعتی قابل پوشش نخواهد بود مگر در شرایط خاص
5- خروج از مجموعه دانشگاه بدون درج ساعت و ثبت تردد، برابر گزارش واحد حراست به عنوان کسر کار و غیبت تلقی خواهد شد
6- ساعت کاری دانشگاه ۸ صبح الی ۱۶ می باشد و تأخیر در ورود بعد از ساعت ۸:۱۵ تعجیل در خروج قبل از ساعت ۱۶ کسر کار تلقی خواهد شد.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید