منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

همزمان با هفته پژوهش ،آذر ماه 97،در دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره،مجموعه ای از نشست ها و کارگاه ها در دانشکده برگزار شد.

این نشست ها بااستقبال اساتید و دانشجویان مواجه شد.

** در اولین نشست کارگاه سوادبصری_سوادرسانه ای با حضور استاد احمد مختاریان برگزارشد.دراین نشست مبانی سواد رسانه ای و سوادبصری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ایشان صفحات نشریات مطرح جهان و کشور عزیزمان ایران را ازنظر سوادبصری و سواد رسانه ای مورد نقد و بررسی قرار دادند و همچنین در رابطه با مفاهیم سوادبصری و ارتباط تصویری صحبت نمودند.

 

 

 

 

 

 


*** در دومین نشست تحلیل و نقد کتاب دیپلماسی فرهنگی با حضور امید علی مسعودی برگزارشد،دکتر مسعودی نقد های خود را در رابطه با کتاب به صورت ذکر منابع درجه دو و یا سه(منابع ترجمه شده)و همچنین غلط های صحافی و نگارشی تقسیم بندی نمودند.