منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر


روز و تاریخ

شماره بازی

ساعت بازی

تیم ها

نتیجه

چهارشنبه

24/11/97

1

30/13

جهادکشاورزی- واحد11

 

2

10/14

واحد48- سوره1

 

3

50/14

سوره2- سوارکاری

 

جمعه

26/11/97

4

15

جهادکشاورزی- سوره1

 

5

40/15

واحد11- سوره2

 

6

20/16

واحد48- سوارکاری

 

چهارشنبه

1/12/97

7

30/13

جهادکشاورزی- سوره2

 

8

10/14

سوره1- سوارکاری

 

9

50/14

واحد11- واحد48

 

جمعه

3/12/97

10

15

جهادکشاورزی- سوارکاری

 

11

40/15

سوره2- واحد48

 

12

20/16

سوره 1- واحد11

 

چهارشنبه

8/12/97

13

30/13

جهادکشاورزی- واحد48

 

14

10/14

سوارکاری- واحد11

 

15

50/14

سوره1- سوره2

 

 undefined


اشتراک در:

کلمات کلیدی: مسابقه

نظر خود را بنویسید