منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

The Soore Impacts series celebrates the range of impacts the University has on the Iran of art and culture. All of this is enabled by the world-leading research of Soore academics. This set of case studies showcases academic research, across a range of subjects, that has had an impact on the world.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: Research Impact, soore university

نظر خود را بنویسید