منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

دانشجویان ذیل جهت تغییر و انتخاب استاد راهنما تا تاریخ 1395/02/31 به کارشناس گروه معماری جناب آقای پورسعید و یا دکتر اکبریان مراجعه نمایند.
  1. عاطفه اتابکی
  2. مهسا خالقی
  3. طاهره نجارزاده
  4. الینا فهامی
  5. عارفه حاجی غلام سریزدی
  6. علی دربندی
اشتراک در:

کلمات کلیدی: دانشکده معماری ، اسامی دانشجویان ، ارشد معماری داخلی

نظر خود را بنویسید