منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

دکتر جواد صادقی بیان کرد: تشکیل دانشگاه سوره، با دغدغه های رهبر معظم انقلاب در رابطه با توسعه هنر دینی و متعهد بودن است و در همین جهت نیز حرکت کرده است.

مطالعه بیشتر

گروه گرافیک و کانون گرافیک با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی نشست رویکردهای عکاسی معاصر را با حضور استاد امیرکبیری جباری یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه سوره برگزار می کنند.

مطالعه بیشتر

گروه گرافیک و کانون گرافیک با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی نشست نگارش دانشگاهی به مثابه یک ژانر را با حضور دکتر علی اصغر سلطانی یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه سوره برگزار می کنند.

مطالعه بیشتر

گروه گرافیک و کانون گرافیک با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی نشست طراحی خط با سبکی نوین و کاربردی در هنرهای تجسمی را با حضور استاد اکرم هادی یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه سوره برگزار می کنند.

مطالعه بیشتر

به مناسبت هفته پژوهش کارگاه آموزشي اينفوگرافيک توسط دبیر كانون روزنامه نگاری دانشگاه خانم فاطمه فرجی و همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات و با حضور مدرس خانم دكتر مريم سليمی مدرس ديتاژورناليسم و اينفوگرافيك در این دانشکده روز سه شنبه سیزدهم آذرماه ۹۷ برگزار گردید.

مطالعه بیشتر