منتظر باشید تا صفحه کامل بارگزاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگزاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دفاع پایان نامه های مقطع کارشناسی معماری (پیوسته و ناپیوسته)را از طریق جدول زیر می توانید مشاهده کنید. زمان دفاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته معماری داخلی روز یکشنبه 8 اسفند ماه خواهد بود.

مطالعه بیشتر