منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

‍ حضور و راهیبابی انیمیشن ICKY (ایکی) به کارگردانی خانم پرستو کاردگر؛ دانش آموخته رشته انیمیشن دانشگاه سوره و دبیر دانشجویی نخستین جشنواره بانگ بیداری بهار در بخش مسابقه Feel The Reel International Film Festival

مطالعه بیشتر

در راستای تقویت برنامه های دانشجویی-فرهنگی دانشگاه سوره در روز دوشنبه مورخ 27/10/95 جلسه نقد و بررسی عملکرد حوزۀ معاونت دانشجویی-فرهنگی با حضور قائم مقام محترم دانشگاه و معاون دانشجویی-فرهنگی و مدیران وکارشناسان این حوزه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

در راستای تقویت برنامه های دانشجویی-فرهنگی دانشگاه سوره در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 جلسه نقد و بررسی عملکرد حوزۀ معاونت دانشجویی-فرهنگی با حضور قائم مقام محترم دانشگاه و معاون دانشجویی-فرهنگی و مدیران وکارشناسان این حوزه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دانشجویانی که موفق به ثبت نام در تاریخ های مقرر نشده اند تا مورخ 1395/11/09 با فرم طرح مشکل و کارنامه کلی به آموزش دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه نمایند.

مطالعه بیشتر

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم دانشکده معماری و شهرسازی می رساند که به احترام شهدای آتش نشان و لزوم شرکت در مراسم تشییع آن عزیزان، کلیه تحویل های روز پنجشنبه مورخ 1395/11/07 به روز شنبه مورخ 1395/11/09 (در همان ساعت) منتقل می شود.

مطالعه بیشتر