منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

به همت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه سوره نشست گفت و گوی مرتضی میرمنتظمی ، عباس جمالی و رامتین شهبازی با موضوع نمایش «۵ ثانیه برف» چهارشنبه سوم آذر ماه در دانشگاه سوره برگزار می شود.

مطالعه بیشتر

اقدامات صورت پذیرفته توسط مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی با رویکرد کنترل هزینه ها و تقویت فرهنگ استفاده بهینه از امکانات موجود مبتنی بر هدف و سیاست های کلی دانشگاه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ (قسمت دوم).

مطالعه بیشتر