منتظر باشید تا صفحه کامل بارگزاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگزاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جشنواره سراسری عکس شاهنامه با هدف ارج نهادن و پاسداشت جایگاه بلند حکیم سخن فردوسی از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان ، هفته نامه امرداد و باشگاه نقالان.

مطالعه بیشتر