منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

بر اساس تفاهم نامه فی مابین دانشکده معماری دانشگاه سوره و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزای رم برخی از واحدهای درسی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه طرف قرارداد در دانشگاه سوره اجرا می شود.

مطالعه بیشتر

[با توجه به رویکرد دوره نهم جشنواره تئاتر سوره مبنی بر آموزش محوری و ایجاد ارتباط میان دانشجویان با گرایش های متفاوت تئاتر و همینطور ایجاد ارتباط میان دانشجویان و اساتید حوزه تئاتر, بخش نمایشنامه نویسی نیز در همین راستا اقدام به انتشار فراخوان در دو بخش آثار تالیفی و اقتباسی نمود و تا پایان زمان فرخوان 73 اثر در مجموع به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.]

مطالعه بیشتر