منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

چهارمین پیش‌نشست تخصصی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، تحت عنوان "روزنامه نگاری توسعه و توسعهِ علمی" روز شنبه 8 آبان 1400 برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

هشتمین وبینار تخصصی با موضوع «رستم در سیدخندان؛ انیمیشن ایرانی، انیمیشن جهانی» از سلسله نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن» به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، به مناسبت روز انیمیشن، روز پنج‌شنبه 6 آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱8 تا ۱9:۳۰ به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

ششمین وبینار تخصصی با موضوع «کامیک ایرانی و انیمیشن ملی» از مجموعه نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن» به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انیمیشن، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی؛ روز پنج‌شنبه مورخ 6 آبان‌ماه 1400 ساعت 14 الی 15:30 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن» به مناسبت روز جهانی انیمیشن تحت عنوان «انیمیشن آینده، دگرگونی‌های شگفت آور»، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی روز پنج شنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نخستین وبینار تخصصی با موضوع «درخشش ایران در جشنواره‌های جهانی» از مجموعه نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن» به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انیمیشن، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی؛ روز چهارشنبه مورخ 5 آبان‌ماه 1400 ساعت 11 الی 13 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین وبینار تخصصی با موضوع «تولیدات ملی در آوردگاه جهانی» از مجموعه نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن» به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انیمیشن، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی؛ روز چهارشنبه مورخ 5 آبان‌ماه 1400 ساعت 14 الی 15:30 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

چهارمین وبینار تخصصی با موضوع «انیمیشن برای کودک؛ مخاطبی که باید دوباره شناخت» از سلسله نشست‌های انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انیمیشن، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی روانشناسی ویژه دانشجویان دانشگاه سوره، تحت عنوان «راهکارهای ایجاد تعادل میان کار، تحصیل و زندگی» روز سه شنبه 4 آبان ماه 1400 ساعت 18:00، به صورت مجازی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

سومین وبینار تخصصی با موضوع «روانشناسی روابط انسانی در فیلمنامه» از سلسله نشست‌های «انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن»، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی انیمیشن، به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

سومین وبینار آموزشی با موضوع «تدوین در فیلم کوتاه» به همت گروه سینمای دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری انجمن علمی سینما و کانون فیلم؛ روز سه‌شنبه مورخ 4 آبان‌ماه 1400 ساعت 19 الی 21 به صورت مجازی در دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

وبینار پژوهشی با موضوع «هویت هنر در غرب و شرق» با هدف گفت‌وگوی میان‌فرهنگی؛ به کوشش دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی و دانشگاه میلان ایتالیا، روز سه‌شنبه مورخ 4 آبان‌ماه ۱۴۰۰ ساعت 15:30 الی 17:30 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

روز دوشنبه سوم آبان ماه 1400 اولین کرسی آزاد اندیشی دانشگاه سوره با عنوان برنامه فمنیست اسلامی در مقابل فمنیست غربی با هدف پرداختن به جایگاه و حقوق زنان؛ با حضور دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

کارگاه آموزش روانشناسی ویژه دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه سوره، تحت عنوان «رمز موفقیت با هوش هیجانی و هوش اجتماعی » روز دوشنبه 3 آبان ماه 1400 ساعت 20:30 در سامانه سیباد دانشگاه، به صورت مجازی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

کارگاه آموزشی روانشناسی ویژه دانشجویان دانشگاه سوره، تحت عنوان عنوان «چگونه خود را با شرایط کرونایی انطباق دهیم» روز شنبه 1 آبان ماه 1400 ساعت 20:30، در سامانه سیباد دانشگاه برگزار شد.

مطالعه بیشتر