منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

دهمین نشست مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی از مجموعه نشست های ایده پردازی «علم و جامعه» با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»، روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه برگزار می شود.

مطالعه بیشتر