منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

رییس دانشکده هنر از برگزاری موفقیت آمیز جلسات دفاعیه دانشجویان دانشکده هنر و استقبال دانشجویان از این جلسات خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا کلاس های دانشکده هنر که از سی و یکم فروردین شروع می شود با موفقیت تا زمان بازگشایی دانشگاه ادامه یابد.

مطالعه بیشتر

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از مشکلات حذف ترم دانشجویان در شرایط کرونایی می گوید تا چالش های آموزش مجازی دانشگاه ها و تاکید دارد که وضعیت بحرانی کنونی نیازمند مدیریتی اقتضایی با کارایی به نسبت بالا و کارآمد است.

مطالعه بیشتر

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از مشکلات حذف ترم دانشجویان در شرایط کرونایی می گوید تا چالش های آموزش مجازی دانشگاه ها و تاکید دارد که وضعیت بحرانی کنونی نیازمند مدیریتی اقتضایی با کارایی به نسبت بالا و کارآمد است.

مطالعه بیشتر

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از مشکلات حذف ترم دانشجویان در شرایط کرونایی می گوید تا چالش های آموزش مجازی دانشگاه ها و تاکید دارد که وضعیت بحرانی کنونی نیازمند مدیریتی اقتضایی با کارایی به نسبت بالا و کارآمد است.

مطالعه بیشتر

دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، بر لزوم برگزاری کلاس ها و اتمام نیم سال جاری با تمرکز بر آموزش های الکترونیکی و مجازی تأکید نمود.

مطالعه بیشتر