منتظر باشید تا صفحه کامل بارگزاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگزاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، بر لزوم برگزاری کلاس ها و اتمام نیم سال جاری با تمرکز بر آموزش های الکترونیکی و مجازی تأکید نمود.

مطالعه بیشتر

سیدمرتضی هنرمندی است که سال ها طبیب وار، جریان پر تب و تاب هنر و فرهنگ جهانی را به مثابه نبض جانِ بشریت از منظر گذراند و از این رهگذر تردیدی نداشت که مدت هاست "روح زمین، عصر تازه ای را انتظار می برده است"

مطالعه بیشتر

دکتر علی آهون منش دبیرکل اتحادیه دانشگاه ها و موسسه های غیرانتفاعی کشور، طی ارسال نامه ای به دانشگاه ها و موسسه های غیرانتفاعی، خواستار ادامه ترم جاری با برگزاری کلاس های مجازی شد.

مطالعه بیشتر