منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

نشست تخصصی با موضوع «پلورالیزم دینی و رستگاران» از سلسله نشست‌های گروه معارف و عمومی دانشگاه سوره، با هدف بررسی امکان رستگاری پیروان ادیان مختلف و همچنین نقد و بررسی نظریه حق‌انگاری همه ادیان؛ روز چهارشنبه مورخ 10 آذرماه 1400 ساعت 19 الی 21 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

وبینار آموزشی با موضوع «نقد و بررسی فیلم قهرمان» به همت گروه سینمای دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری انجمن علمی سینما و کانون فیلم؛ روز سه‌شنبه مورخ 9 آذرماه 1400 ساعت 19 الی 21 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

اولین پیش‌نشست سمپوزیوم « بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور» تحت عنوان «ایده‌های تحولی برای اصلاح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی» در تاریخ 8 آذرماه 1400 در دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع) برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

دومین نشست از فصل دوم نشست‌های «دوشنبه‌های نقد سوره» با موضوع نقد کتاب «نگارستان گمشده» به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی؛ روز دوشنبه مورخ 8 آذرماه 1400 ساعت 18 الی 20 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین نشست تخصصی با موضوع «پلورالیزم دینی و رستگاران» از سلسله نشست‌های گروه معارف و عمومی دانشگاه سوره، با هدف بررسی امکان رستگاری پیروان ادیان مختلف و همچنین نقد و بررسی نظریه حق‌انگاری همه ادیان؛ روز چهارشنبه مورخ 10 آذرماه 1400 ساعت 19 به صورت مجازی در سامانه سیباد سوره برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

سیزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی دانشجویی فیلم کوتاه سایه به همت انجمن علمی سینما و کانون فیلم با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و گروه سینمای دانشکده‌ی هنر ‌دانشگاه سوره، از اسفند ماه ۱۴٠٠ الی اردیبهشت ۱۴٠۱ به دبیری محمدحسین یاوری برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

یازدهمین و آخرین پیش نشست تحت عنوان « آینده پژوهی و چالش‌های آموزش هنر»، به همت انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷، به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، یازدهمین پیش نشست تخصصی خود را تحت عنوان «آینده پژوهی و چالش‌های آموزش هنر» با حمایت انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره برگزار می‌کند.

مطالعه بیشتر

به مناسبت روز نکوداشت اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره نشستی تحت عنوان «بررسی سیر تحول و ساختار فضایی بافت تاریخی شهر اصفهان» برگزار می کند.

مطالعه بیشتر

نشست تخصصی با موضوع «بررسی سیر تحول و ساختار فضایی بافت تاریخی شهر اصفهان» به مناسبت روز نکوداشت اصفهان، به همت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی؛ روز دوشنبه مورخ 1 آذرماه 1400 ساعت 16 الی 18 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر