منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

هفتمین و آخرین وبینار از سلسله نشست‌های تخصص_مهارتی با عنوان «کارگاه ترسیم نقشه های شهری در Arc GIS » به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز پنج‌شنبه مورخ 20 آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

هفتمین پیش نشست تخصصی، تحت عنوان «شیوه‌های آموزش معماری و شهرسازی؛ گذشته، حال و آینده »، به همت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی روز چهارشنبه ۱۹ آبان 1400 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

ششمین پیش نشست تخصصی «رویکردهای آینده پژوهانه در پژوهشهای هنری، با محوریت ارتباط تصویری»، به همت گروه گرافیک و تصویرسازی دانشکده هنر دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی روز چهارشنبه ۱۹ آبان 1400 به صورت مجازی در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همایش ملی آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار، هشتمین پیش‌نشست تخصصی خود را تحت عنوان «روش تحقیق آیندهِ پژوهی در ارتباطات» به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و با همکاری معاونت پژوهشی برگزار می‌کند.

مطالعه بیشتر

پنجمین وبینار از سلسله نشست‌های تخصصی_مهارتی با عنوان «نقش و جایگاه شهرسازان در نظام شهرسازی و معماری کشور با تأکید بر آموزش و ورود به بازار کار حرفه ای» به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

چهارمین وبینار از سلسله نشست‌های تخصص_مهارتی با عنوان «کارگاه ابزارهای بیان تصویری و اسکیس در معرفی فضاهای شهری » به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز سه‌شنبه 18آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

سومین وبینار از سلسله نشست‌های تخصص_مهارتی با عنوان « طرح پژوهش در مطالعات شهری ( چگونه یک پروپوزال پژوهشی تهیه کنیم)» به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز دوشنبه 17 آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین وبینار از سلسله نشست‌های تخصص_مهارتی با عنوان «شیت بندی رایانه‌ای در معماری و شهرسازی» به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز دوشنبه 17 آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

اولین وبینار از سلسله نشست‌های تخصصی_مهارتی با عنوان «مدیریت شهری و تأثیرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان» به همت دانشکده معماری و شهرسازی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، روز دوشنبه 17 آبان ماه 1400 به صورت مجازی در سامانه‌ی سیباد دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

آیین پایانی سمپوزیوم جهانی آنلاین <انیمیشن جهانی و جهان انیمیشن> و نمایشگاه توانمندی تجسمی استادان گروه انیمیشن، روز چهارشنبه، 12 آبان‌ماه، در سالن کتابخانه ساختمان مرکزی دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

ششمین پیش‌نشست تخصصی همایش ملی آینده پژوهی تحت عنوان «رویکردهای آینده پژوهانه در پژوهش‌های هنری با محوریت ارتباط تصویری» برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر