منتظر باشید تا صفحه کامل بارگزاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگزاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی و انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

«شاخه خراسان داعش با انتشار خبرنامه و یک تصویر که ادعا کرده مهاجمان جهادی هستند، مسئولیت حمله 12 آبان 1399 به دانشگاه کابل را به عهده گرفت. دولت افغانستان اعلام کرد در این حمله 22 نفر کشته و همین تعداد زخمی شده اند که همه آنان غیرنظامی و اکثریتشان دانشجو بوده اند»

مطالعه بیشتر

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی، دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی، دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های های ارتباط تصویری، تصویر سازی، نقاشی و عکاسی دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر محسن مراثی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نخستین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی و انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

به همت دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی دانشگاه سوره، اولین کارگاه مجازی از مجموعه کارگاه های سه گانه روانشناسی ویژه دانشجویان ورودی جدید با عنوان « چگونگی رشد اخلاقی در خانواده و اجتماع با رویکرد سیستمی» در روز دوشنبه 12 آبان ماه 99 به صورت مجازی برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نخستین جلسه کارگاه توانمند سازی روش تحقیق و مقاله نویسی علمی در هنر ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه سوره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.

مطالعه بیشتر