منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره، نشست آنلاین «سنجش و اندازه‌گیری:تأملی در طیف لیکرت» به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز چهارشنبه 30 آذرماه 1401 از ساعت 13:30 تا 15 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره، نشست آنلاین «آزمایشگاه‌های رسانه اجتماعی؛ مفاهیم کارکردها و ابزارها» با حضور دکتر "سمیه لبافی" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات روز چهارشنبه 30 آذرماه 1401 از ساعت 8:30 تا 10 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره، نشست آنلاین «شیوه نگارش در رسانه‌ها» با حضور دکتر "محمدجعفر محمّدزاده" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز دو‌شنبه 28 آذرماه برگزار شد.

مطالعه بیشتر

در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره، نشست آنلاین «ویژگی‌های زبان نوشته‌های پژوهشی» با حضور دکتر "اسماعیل امینی" به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز دو‌شنبه 28 آذرماه 1401 از ساعت 12 تا 14 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره، نشست آنلاین «پژوهش و ترجمه با اندکی تغییر» با حضور دکتر "محسن رضوانی" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.

مطالعه بیشتر

به مناسبت هفته پژوهش، نشست آنلاین با عنوان «چگونگی به‌کارگیری مدل‌های مفهومی در تبیین آینده معماری و شهرسازی ایران اسلامی» با حضور دکتر "غلامرضا اسلامی" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده معماری روز دوشنبه ۲۸ آذرماه 1401 از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۴۵ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نشست آنلاین «آینده‌پژوهی در حوزه مدیریت رسانه» با حضور دکتر سمیرا خطیب‌زاده در ادامه سلسله نشست‌های هفته پژوهش دانشگاه سوره و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، برگزار شد.

مطالعه بیشتر

به‌مناسبت هفته پژوهش، نشست آنلاین «مخاطب‌شناسی» با حضور دکتر "تکتم عین‌الهی" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و باهمکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز دو‌شنبه 28 آذرماه 1401 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نشست حضوری و آنلاین «نگارش مقاله علمی» به‌مناسبت هفته پژوهش، با حضور دکتر "امیدعلی مسعودی" و به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز ‌شنبه 26 آذرماه 1401 از ساعت 15:30 تا 17 برگزار شد.

مطالعه بیشتر