منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

به‌مناسبت هفته پژوهش، نشست آنلاین با عنوان «اخلاق پژوهش در تحقیقات» با حضور دکتر "رحمان سعیدی" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ‌ و ‌ارتباطات روز پنج‌‌شنبه 24 آذرماه 1401 از ساعت 8:30 تا 10 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

به‌مناسبت هفته پژوهش، نشست آنلاین با عنوان «روش‌های پیشرفته تحقیق در ارتباطات» با حضور دکتر "حمید عبداللهیان" به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز چهار‌شنبه 23 آذرماه 1401 از ساعت 16 تا 17:30 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

به‌مناسبت هفته پژوهش، نشست آنلاین با عنوان «اقتصاد توجه» با حضور پروفسور "باقر ساروخانی"، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و با همکاری دانشکده فرهنگ و ارتباطات، روز چهار‌شنبه 23 آذرماه 1401 از ساعت 13 تا 14 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

شانزدهمین کرسی ترویجی دانشگاه سوره با عنوان «بازخوانی، بازنگری و بازتعریف صنایع‌دستی معاصر ایران» برگزار شد و ارائه دهنده و ناقدان هر یک به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

مطالعه بیشتر