منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

هشتمین کرسی علمی ترویجی با موضوع «نسبت زیبایی‌شناسی و هنرهای سنتی در حکمت هنر هندو» به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز چهارشنبه 5 خردادماه 1400 ساعت 14 الی 16 در دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

هفتمین کرسی علمی ترویجی با موضوع «تدوین الگوی ارتباطات اسلامی از منظر قرآن کریم» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روز سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1400 ساعت 16 الی 18 در دانشگاه سوره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

دومین جلسه نشست «مهارت گفت‌وگو و نقد منصفانه با بررسی آسیب‌های آن در جامعه سیاسی ایران» به همت گروه معارف و عمومی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره، روز سه‌شنبه 4 خردادماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نخستین بخش از ویژه برنامه «حقیقت قدس» با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، معاونت پژوهشی دانشگاه و شورای تخصصی گروه معماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی سوره در روز سه‌شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی، چهاردهمین نشست از ویژه برنامه‌های هفته ارتباطات و روابط عمومی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز دوشنبه 3 خرداد ماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

نخستین جلسه نشست «مهارت گفت‌وگو و نقد منصفانه با بررسی آسیب‌های آن در جامعه سیاسی ایران» به همت گروه معارف و عمومی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سوره، روز دوشنبه 3 خردادماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره با همکاری معاونت پژوهشی و شورای تخصصی گروه معماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی سوره، ویژه برنامه «حقیقت قدس» را در روز سه‌شنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌کند.

مطالعه بیشتر

مراسم اختتامیه سلسه ویژه برنامه‌های هفته ارتباطات و روابط عمومی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، همراه با نکوداشت پروفسور باقر ساروخانی، دوشنبه 3 خردادماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی، دوازدهمین وبینار تخصصی از ویژه برنامه‌های هفته ارتباطات و روابط عمومی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یک‌شنبه 2 خرداد ماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

هفتمین کرسی ترویجی با موضوع «تدوین الگوی ارتباطات اسلامی از منظر قرآن کریم» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره و همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سه‌شنبه 4 خردادماه 1400 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی، سیزدهمین نشست از ویژه برنامه‌های هفته ارتباطات و روابط عمومی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز یک‌شنبه 2 خرداد ماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

هشتمین کرسی ترویجی با موضوع «نسبت زیبایی‌شناسی و هنرهای سنتی در حکمت هنر هندو» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، چهارشنبه 5 خردادماه 1400 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته ارتباطات و روابط عمومی، دهمین وبینار تخصصی از ویژه برنامه‌های هفته ارتباطات و روابط عمومی به همت دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز شنبه 1 خردادماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر