منتظر باشید تا صفحه کامل بارگزاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگزاری
×

اخبار و اطلاعیه ها

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، سومین نشست در روز سوم ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز دوشنبه 23 فروردینماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، نخستین میزگرد تخصصی روز سوم، ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز دوشنبه 23 فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، چهارمین نشست از روز سوم ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز دوشنبه 23 فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، ششمین نشست از مجموعه ویژه برنامههای هفته هنر انقلاب اسلامی و گرامی داشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یکشنبه 22 فروردین‌ماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، هفتمین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یک‌شنبه 22 فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، نهمین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یکشنبه۲۲ فروردینماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

وبینار "افزایش سطح ایمنی، تناسب و اعتدال بدن با استفاده از آموزه‌های طب سنتی ایرانی" همراه با ارائه و حضور دکتر سیدمهدی میرغضنفری، روز یک‌شنبه 22 فروردین ماه 1400 ساعت 17:30 الی 19 در سامانه سیباد دانشگاه سوره برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، پنجمین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سیدمرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یکشنبه 22 فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، هشتمین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز یکشنبه۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

میز دوم ویژه برنامه تلویزیونی انفتاح، با حضور شهریار بحرانی کارگردان فیلم سینمایی ملک سلیمان و کوروش زارعی مسئول هنرهای نمایشی حوزه هنری؛ که به همت دانشگاه سوره تهیه شده است، برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، چهارمین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، نخستین نشست از مجموعه ویژه ‌برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی و گرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده معماری و دانشکده هنر دانشگاه سوره و همچنین با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه، روز شنبه 21 فروردین ماه 1400 برگزار شد.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، سومین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های‌های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر

چهارمین کرسی ترویجی با موضوع « سازوکار (بازی زبانی) ویتگنشتاین به مثابه نقد اجتماعی قدرت در نمایش آیینی-سنتی سیاه بازی» به همت معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، سه‌شنبه 24 فرودین‌ماه 1400 ساعت 17 الی 19 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

همزمان با فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی و گرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، نشست «انقلاب اسلامی و سینمای ایران» یک‌شنبه 22 فروردین ماه 1400 به صورت مجازی در دانشگاه سوره برگزار می‌شود.

مطالعه بیشتر

همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، دومین نشست از مجموعه ویژه برنامه‌های های هفته هنر انقلاب اسلامی وگرامیداشت سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به همت دانشکده هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، روز شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مطالعه بیشتر